Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Program Edukacyjno-terapeutyczny

Specjalistyczne Wsparcie Rodzin

Celem głównym projektu jest dostarczenie kompleksowego i specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją bądź kryzysem. Działania realizowane są w ramach Rodzinnej Poradni Psychologicznej “Na Śródce” działającej przy Stowarzyszeniu Pogotowie Społeczne dla mieszkańców miasta Poznania oraz okolic a także bezpośrednio w hostelu dla rodzin z dziećmi prowadzonym przez Stowarzyszenie.

Oferta adresowana jest szczególnie do rodzin, które potrzebują wsparcia, by jak najpełniej móc realizować swoje zadania jakimi są.:

  • tworzenie więzi rodzinnych opartych na szacunku, miłości, poszanowaniu granic
  • wychowywanie potomstwa, w tym sprawowanie pieczy nad życiem, zdrowiem, zachowaniem, kulturą i trudnościami dzieci
  • zapewnienie członkom rodziny poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji