Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

POPŻ 2021 Plus

Efekty programu

POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

 

POGOTOWIE SPOŁECZNE POZNAŃ UL. BOR.OWKI 4 661-064 POZNAŃ [nazwa OPL] z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Poznaniu realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 4612 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa wielkopolskiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 55851,80 ton żywności w formie  9868 paczek żywnościowych oraz 67629 posiłków.

W ramach POPŻ 2021plus dla 20 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących.