Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Stowarzyszenie

Dotacje

2022

w przygotowaniu

2021
1. Świetlica Socjoterapeutyczna Borówki
wspólfinansowanie:
Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji:

80 004,00 zł

czas realizacji:

01.01.21- 31.12.21


2. Program Terapeutyczno-Wspierający Dla Osób Bezdomnych Uzależnionych
współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 116 000,00 zł
czas realizacji: 01.01.21 – 31.12.21

3. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne  – zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w 2021 roku
współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 1 431 561,00 zł
czas realizacji: 01.01.21– 31.12.21

4. Rodzinna Poradnia Psychologiczna „Na Śródce”
współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 26 900,00 zł
czas realizacji: 01.01.21– 31.12.21

5. Streetworking
wspólfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 100 000,00 zł
czas realizacji: 01.01.21 – 31.12.21

6. Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”
współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 127 048,32 zł
czas realizacji: 110.02.21 – 31.12.21

7. Mieszkania chronione dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej
współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 102 000,00 zł
czas realizacji: 01.01.21 – 30.12.21

8. Mobilny Punkt Wsparcia
współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 128 100,00 zł
czas realizacji: 01.01.21 – 31.12.21
2020
1. Świetlica Socjoterapeutyczna Borówki
wspólfinansowanie:
Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji:

70 082,00 zł

czas realizacji:

01.01.20- 31.12.20


2. Program Terapeutyczno-Wspierający Dla Osób Bezdomnych Uzależnionych
współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 115 702,00 zł
czas realizacji: 01.01.20 – 31.12.20

3. Wsparcie dla osób doświadczających przemocy
współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 100 575 ,00 zł
czas realizacji: 01.01.20– 31.12.20

4. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne  – zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w roku 2020
współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 1 161 580,00 zł
czas realizacji: 01.01.20– 31.12.20

5. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne  – zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym zimą w roku 2020
wspólfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 52 211,25 zł
czas realizacji: 30.10.20– 31.12.20

6. Samodzielni rodzice
współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 15 000,00 zł
czas realizacji: 110.02.20 – 31.12.20

7. Rodzinna poradnia Psychologiczna „Na Śródce”
współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 23 660,00 zł
czas realizacji: 01.01.20 – 30.12.20

8. Streetworking – pierwszy krok ku reintegracji społecznej osób wykluczonych społecznie
współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 50 000,00 zł
czas realizacji: 01.01.20 – 31.12.20

9. Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”
wspólfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 126 040,00 zł
czas realizacji: 01.01.20 – 31.12.20

10. Mieszkania chronione dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej
wspólfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 102 000,00 zł
czas realizacji: 01.01.20 – 31.12.20

11. Witajcie wakacje
współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 18 000,00 zł
czas realizacji: 15.06.20 – 30.09.20

12.  Koncerty dla Seniorów
współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 30 000,00 zł
czas realizacji: 02.09.20 – 31.12.20

13.  Mobilny Autobus
współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 128 100,00 zł
czas realizacji: 01.01.20– 31.12.20

14.  Pomoc osobom bezdomnym w okresie pandemii 
współfinansowanie:  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
kwota otrzymanej dotacji: 43 000,00 zł
czas realizacji: 30.10.20 – 31.12.20

15. Przeciewdziałanie skutkom epidemii Covid-19 
współfinansowanie:  Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 20 000,00 zł
czas realizacji: 01.06.20 – 29.08.20

16.  Bezpieczeństwo w czasie epidemii 
współfinansowanie:  Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 2 500,00 zł
czas realizacji: 01.06.20 – 29.08.20

17. Bezpieczne wsparcie 
współfinansowanie:  Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 2 500,00 zł
czas realizacji: 01.06.20 – 29.08.20

18. Zwiększenie widoczności ES i rynku zleceń dla PES w Poznaniu
współfinansowanie:  Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 4 000,00 zł
czas realizacji: 01.09.20 – 31.12.20

19.  Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się epedemii Covid –19 wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” – edycja jesienna
współfinansowanie:  Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 2 500,00 zł
czas realizacji: 01.11.20 – 31.12.20

20.  Wsparcie dla schronisk/noclegowni dla osób bezdomnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
współfinansowanie:  Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji: 24 767,67 zł
czas realizacji: 14.12.20 – 31.12.20

21.  Zaproszenie do aktywności
współfinansowanie:  WRPO EFS
kwota otrzymanej dotacji: 1 169 228,50 zł
czas realizacji: 31.03.19 – 28.06.21
2019
1. Świetlica Socjoterapeutyczna Borówki
wspólfinansowanie:
Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji:

67 606,54 zł

czas realizacji:

01.01.19- 31.12.19


2. Program Terapeutyczno-Wspierający Dla Osób Bezdomnych Uzależnionych

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

99 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.19 – 31.12.19


3. Program korekcyjny adresowany do osób stosujących przemoc w  rodzinie 

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

21 480 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.19 – 31.12.19


4. Wsparcie osób doświadczających przemocy

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

33 191 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.19 – 31.12.19


5. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne  – zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym 

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

1 133 580 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.19– 31.12.19


6. Samodzielni rodzice

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

25 645,00 zł

czas realizacji:

15.02.19 – 31.12.19


7. Rodzinna poradnia Psychologiczna „Na Śródce”

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

20 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.19 – 30.12.19


8. Streetworking – pierwszy krok ku reintegracji społecznej osób wykluczonych społecznie

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

100 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.19 – 31.12.19


9. Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

151 250,00 zł

czas realizacji:

01.01.19 – 31.12.19


10. Mieszkania chronione dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

102 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.19 – 31.12.19


11. Witaj Wielkopolsko

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

16 000,00 zł

czas realizacji:

01.04.19 – 01.12.19


12.  .  Aktywny senior

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

25 433,00 zł

czas realizacji:

01.03.19 – 31.12.19


13.  Mobilny Autobus

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

128 100,00 zł

czas realizacji:

01.01.19 – 31.12.19


14.  Pokonać bezdomność 

współfinansowanie:

 MRPiPS

kwota otrzymanej dotacji:

162 330,00 zł

czas realizacji:

01.03.18 – .31.12.19

2018
 
1. Świetlica Socjoterapeutyczna Borówki
wspólfinansowanie:
Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji:

83 755,00 zł

czas realizacji:

01.01.18- 31.12.18


2. Program Terapeutyczno-Wspierający Dla Osób Bezdomnych Uzależnionych

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

90 840,00 zł

czas realizacji:

01.01.18 – 31.12.18


3. Program korekcyjny adresowany do osób stosujących przemoc w  rodzinie 

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

20 000 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.18 – 31.12.18


4. Program interwencyjno-terapeutyczny i edukacyjny dla ofiar przemocy  

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

46 096 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.18 – 31.12.18


5. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne  – zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym 

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

1 081 580 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.18– 31.12.18


6. Samodzielni rodzice

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

24 000,00 zł

czas realizacji:

15.02.18 – 31.12.18


7. Rodzinna poradnia Psychologiczna „Na Śródce”

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

20 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.18 – 30.12.18


8. Streetworking – pierwszy krok ku reintegracji społecznej osób wykluczonych społecznie

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

100 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.18 – 31.12.18


9. Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

151 249,92 zł

czas realizacji:

01.01.18 – 31.12.18


10. Mieszkania chronione dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

102 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.18 – 31.12.18


11. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym odraz Pomocy Postpenitencjarnej

współfinansowanie:

Ministerstwo Sprawiedliwości

kwota otrzymanej dotacji:

99 851,56 zł

czas realizacji:

01.01.18 – 31.12.18


12.  Witaj Wielkopolsko

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

15 000,00 zł

czas realizacji:

25.06.18 – 24.08.18


13.  Aktywny senior

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

22 438,00 zł

czas realizacji:

01.07.18 – 31.12.18


14.  Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne  – zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym – dodatkowe miejsca

współfinansowanie:

 Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

52 000,00 zł

czas realizacji:

01.07.18 – 31.12.18


15. Mobilny Autobus

współfinansowanie:

 Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

50 000,00 zł

czas realizacji:

01.11.18 – 31.12.18


16.  Mobilny Autobus

współfinansowanie:

 Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

67 620,00 

czas realizacji:

01.01.18 – 15.03.18


17.  Edukacja rodziców w zakresie problemów uzależnień

współfinansowanie:

 Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

6 600,00 zł

czas realizacji:

03.09.18 – 31.12.18


18. Pokonać bezdomność 

współfinansowanie:

 MRPiPS

kwota otrzymanej dotacji:

228 800,00 zł

czas realizacji:

26.11.18 – .31.12.18

2017
1. Świetlica Socjoterapeutyczna Borówki
wspólfinansowanie:
Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji:

83 350,00 zł

czas realizacji:

01.01.17 – 31.12.17


2. Program Terapeutyczno-Wspierający Dla Osób Bezdomnych Uzależnionych

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

61 160,00 zł

czas realizacji:

01.01.17 – 31.12.17


3.Stop – Program edukacyjno-terapeutyczny dla sprawców przemocy

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

19 480 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.17 – 31.12.17


4. Program interwencyjno-terapeutyczny i edukacyjny dla ofiar przemocy  

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

47 556 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.17 – 31.12.17


5. Dożywianie osób ubogich   

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

10 000 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.17– 31.12.17


6. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne  – zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym 

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

1 031 580,00 zł

czas realizacji:

01.01.17 – 31.12.17


7. Samodzielni rodzice

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

28 685,00 zł

czas realizacji:

01.01.17 – 30.12.17


8.Rodzinna poradnia Psychologiczna „Na Śródce”

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

20 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.17 – 31.12.17


9. Streetworking – pierwszy krok ku reintegracji społecznej osób wykluczonych społecznie

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

70 000 zł

czas realizacji:

01.01.17 – 31.12.17


10. Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

151 250,00 zł

czas realizacji:

01.01.17 – 31.12.17


11. Mieszkania chronione dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

100 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.17 – 31.12.17


12.  Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym odraz Pomocy Postpenitencjarnej

współfinansowanie:

 Ministerstwo Sprawiedliwości

kwota otrzymanej dotacji:

80 000,00 zł

czas realizacji:

04.01.17 – 31.12.17


13.  Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego

współfinansowanie:

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

kwota otrzymanej dotacji:

74 610,00 zł

czas realizacji:

09.06.17 – 31.12.17


14.  Festyn pożegnanie lata

współfinansowanie:

 Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

980,00 zł

czas realizacji:

01.08.17 – 30.09.17


15.  już szykują się doznania Wielkopolski zapoznania

współfinansowanie:

 Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

10 000,00 zł

czas realizacji:

01.06.17 – 30.10.17


16.  Aktywny senior

współfinansowanie:

 Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

20 000,00 zł

czas realizacji:

05.05.17 – 31.12.17


17.  Program terapeutyczno-wspierający dla osób bezdomnych uzależnionych

współfinansowanie:

 Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

9 350,00 zł

czas realizacji:

01.10.17 – 31.12.17


18.  Mobilny Autobus

współfinansowanie:

 Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

124 000,00 zł

czas realizacji:

01.11.17 – 28.03.18


19.  Wigilia

współfinansowanie:

 Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

10 000,00 zł

czas realizacji:

01.12.17 – 31.12.17


20.  Pokój chorych

współfinansowanie:

 Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

10 000,00 zł

czas realizacji:

04.12.17 – 31.12.17

2016
1. Świetlica Socjoterapeutyczna Borówki
wspólfinansowanie:
Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji:

79 286,00 zł

czas realizacji:

01.01.16 – 31.12.16


2. Program Terapeutyczno-Wspierający Dla Osób Bezdomnych Uzależnionych

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

64 940,00 zł

czas realizacji:

01.01.16 – 31.12.16


3.Stop – Program edukacyjno-terapeutyczny dla sprawców przemocy

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

18 980 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.16 – 31.12.16


4. Program interwencyjno-terapeutyczny i edukacyjny dla ofiar przemocy  

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

36 680 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.16 – 31.12.16


5. Dożywianie osób ubogich   

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

10 000 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.16 – 31.12.16


6. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne  – zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym 

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

1 031 580,00 zł

czas realizacji:

01.01.16 – 31.12.16


7. Samodzielni rodzice

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

26 400,00 zł

czas realizacji:

01.01.16 – 30.12.16


8.Rodzinna poradnia Psychologiczna „Na Śródce”

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

20 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.16 – 31.12.16


9. Streetworking – pierwszy krok ku reintegracji społecznej osób wykluczonych społecznie

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

70 000 zł

czas realizacji:

01.01.16 – 31.12.16


10. Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

127 050,00 zł

czas realizacji:

01.01.16 – 31.12.16


11. Osiedlowy Klub Sportowy

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

3 500,00 zł

czas realizacji:

01.03.16 – 30.11.16


12.  Święta w Pogotowiu Społecznym

współfinansowanie:

  Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

10 000,00 zł

czas realizacji:

05.12.16 – 361.12.16


13. Święta w Pogotowiu Społecznym

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

10 000,00 zł

czas realizacji:

 05.12.16 – 361.12.16


14. Aktywny Senior

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

17 000,00 zł

czas realizacji:

01.03.16 – 31.12.16


15. Utworzenie 30 miejsc w schronisku przy ul. Starołęckiej w Poznaniu

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

17 570,00 zł

czas realizacji:

28.11.16 – 31.12.16


16.  Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym – oferta wspólna

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

28 575,00 zł

czas realizacji:

28.11.16 – 31.12.16


17.Mieszkania chronione dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

175 215,00 zł

czas realizacji:

01.06.16 – 31.12.16


18. Partnerstwo przeciw wykluczeniu

wspólfinansowanie:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

kwota otrzymanej dotacji:

92 900,00 zł

czas realizacji:

01.05.16 – 31.12.16


19. Specjalistyczne wsparcie dla rodzin

wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urzad Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

5 520,00 zł

czas realizacji:

04.04.16 – 16.14.16


20. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym odraz Pomocy Postpenitencjarnej

wspólfinansowanie:

Ministerstwo Sprawiedliwości

kwota otrzymanej dotacji:

70 000,00 zł

czas realizacji:

18.01.16 – 31.12.16

2015

1. Świetlica Socjoterapeutyczna Borówki

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

76 041,00 zł

czas realizacji:

01.01.15 – 31.12.15

2. Program Terapeutyczno-Wspierający Dla Osób Bezdomnych Uzależnionych

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

46 010,00 zł

czas realizacji:

01.01.15 – 31.12.15

3.Stop – Program edukacyjno-terapeutyczny dla sprawców przemocy

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

20 720 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.15 – 31.12.15

4. Program interwencyjno-terapeutyczny i edukacyjny dla ofiar przemocy  

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

25 200 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.15 – 31.12.15

5. Dożywianie osób ubogich   

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

10 000 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.15 – 31.12.15

6. Zapewnienie miejsc noclegowych osobom bezdomnym w hostelach prowadzonych przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne  

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

82 125,00 zł

czas realizacji:

01.01.15 – 31.12.15

7. Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w hostelach prowadzonych przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne     

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

878 180,00 zł

czas realizacji:

01.01.15 – 30.12.15

8. Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w małych hostelach prowadzonych przez stowarzyszenie Pogotowie Społeczne

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

71 725 zł

czas realizacji:

01.01.15 – 31.12.15

9. Streetworking – pierwszy krok ku reintegracji społecznej osób wykluczonych społecznie

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

60 000 zł

czas realizacji:

01.01.15 – 31.12.15

10. Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

163 650,00 zł

czas realizacji:

01.01.15 – 31.12.15

11. Osiedlowy Klub Sportowy

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

3 000,00 zł

czas realizacji:

16.03.15 – 30.11.15

cel projektu: wsparcie osób uzależnionych

12. „Niech to będą radosne Święta”

współfinansowanie:

  Aquanet

kwota otrzymanej dotacji:

 8 500,00 zł

czas realizacji:

14.12.15 – 26.12.15

13. „Spotkanie z historią”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

8 000,00 zł

czas realizacji:

 01.09.15 – 30.09.15

14. . „Program dla absolwentów programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

9 660,00 zł

czas realizacji:

21.09.15 – 18.12.15

15. „Poznajemy świat”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

3 130,00 zł

czas realizacji:

26.01.15 – 31.03.15

2014
1. Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w hostelach prowadzonym przez Pogotowie Społeczne
wspólfinansowanie:
Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji:

848 180,00 zł

czas realizacji:

01.01.14 – 31.12.14


2. Zapewnienie miejsc noclegowych osobom bezdomnym w hostelach prowadzonym przez Pogotowie Społeczne

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

82 100,00 zł

czas realizacji:

01.01.14 – 31.12.14


3.Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w małych hostelach prowadzonym przez Pogotowie Społeczne

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

69 720 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.14 – 31.12.14


4. Realizacja programów o charakterze terapeutyczno-wspierającym dla osób bezdomnych uzależnionych  

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

44 865 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.14 – 31.12.14


5. Program interwencyjno-terapeutyczny i edukacyjny dla ofiar przemocy   

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

25 200 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.14 – 31.12.14


6. STOP-program edukacyjno-terapeutyczny dla sprawców przemocy    

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

17 315,00 zł

czas realizacji:

01.01.14 – 31.12.14


7. Streetworking – pierwszy krok ku reintegracji społecznej grup wykluczonych społecznie     

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

70 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.14 – 30.12.14


8. Dajmy szansę

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

10 000 zł

czas realizacji:

01.01.14 – 31.12.14


9. Dożywianie osób bezdomnych

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

10 000 zł

czas realizacji:

01.01.14 – 31.12.14


10. Świetlica socjoterapeutyczna „Borówki”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

85 350,00 zł

czas realizacji:

01.01.14 – 31.12.14


11. Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

151 250,00 zł

czas realizacji:

01.01.14 – 31.03.14

cel projektu: wsparcie osób uzależnionych


12. „Czuć się dobrze jak ryba w wodzie”

współfinansowanie:

  Aquanet

kwota otrzymanej dotacji:

 13 800,00 zł

czas realizacji:

15.11.13 – 15.04.14


13. „Radosne dzieciństwo”

wspólfinansowanie:

Fundacja Banku Zachodniego WBK SA

kwota otrzymanej dotacji:

3 240,00 zł

czas realizacji:

 01.01.14 – 30.06.14


14. . „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcja i kryzysem”

wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

8 000,00 zł

czas realizacji:

19.03.14 – 19.12.14


15. „W drodze do domu- program postpenitencjarny dla osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych ”

wspólfinansowanie:

Ministerstwo Sprawiedliwości

kwota otrzymanej dotacji:

65 000,00 zł

czas realizacji:

01.06.14 – 31.12.14


16.  „Profilaktyka lepsza niż leczenie”

wspólfinansowanie:

Aquanet

kwota otrzymanej dotacji:

13 625,00 zł

czas realizacji:

03.07.14 – 31.12.14


17. „Pracownia talentów”

wspólfinansowanie:

Fundacja Tesco dzieciom

kwota otrzymanej dotacji:

6 460,00 zł

czas realizacji:

17.10.14 – 31.12.14


18. „Podróże w czasie i przestrzeni”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

12 065,00 zł

czas realizacji:

01.06.14 – 01.09.14


19. „Osiedlowy Klub Sportowy”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

3 000,00 zł

czas realizacji:

28.08.14 – 30.10.14


20. „Aktywny Senior”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

16 000,00 zł

czas realizacji:

01.02.14 – 31.12.14


21. „Stop- program  edukacyjno-terapeutyczny dla sprawców przemocy”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

6 720,00 zł

czas realizacji:

01.07.14 – 30.12.14

2013
1. Centrum Integracji Społecznej „ Darzybór”
wspólfinansowanie:
Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji:

151 122,00 zł

czas realizacji:

01.01.13 – 31.12.13

cel projektu: usamodzielnienie osób wykluczonych społecznie, wyciągnięcie ich z systemu pomocy społecznej przez doprowadzenie do samodzielnego powrotu na rynek pracy


2. Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w hostelach prowadzonym przez Pogotowie Społeczne

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

2 340 000,00 zł

czas realizacji:

01.09.11 – 31.12.13

transza roczna

780 000,00 zł

cel projektu: zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym 


3.Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w małych hostelach prowadzonych przez Pogotowie Społeczne

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

219 000 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.11 – 31.12.13

transza roczna 73 000 ,00 zł

cel projektu: zapewnienie schronienia, możliwości przygotowania posiłku niezbędnego ubrania bezdomnym przy jednoczesnym umożliwieniu beneficjentom treningu samodzielności w bezpiecznych warunkach


4. Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w hostelach prowadzonym przez Pogotowie Społeczne

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

115 316 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.13 – 31.12.13

cel projektu: zapewnienie schronienia, możliwości przygotowania posiłku niezbędnego ubrania bezdomnym przy jednoczesnym umożliwieniu beneficjentom treningu samodzielności w bezpiecznych warunkach


5. Zima z wyobraźnią.

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

8 400 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.13 – 28.02.13

cel projektu: zorganizowanie obozu zimowego połączonego z realizacją programu socjoterapeutycznego w Ośrodku January w Trzciance dla 15 dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej „Borówki” w Poznaniu


6. Świetlica Borówki

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

84 425,00 zł

czas realizacji:

01.01.13 – 31.12.13

cel projektu: praca nad niwelowaniem skutków wykluczenia społecznego, rozwój dzieci w aspekcie psychicznym, społecznym, poznawczym i fizycznym, systematyczne dożywianie dzieci, profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, udzielanie wsparcia rodzicom w procesie wychowawczym dzieci, integracja i aktywizacja środowiska lokalnego rodzin z osiedla przy ulicy Darzyborskiej w Poznaniu


7. Osiedlowy Klub Fudbolowy

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

5 000,00 zł

czas realizacji:

01.02.13 – 30.11.13

cel projektu: poprawa ogólnej sprawności fizycznej i psychomotorycznej oraz pokazanie alternatyw konstruktywnego i prozdrowotnego samorozwoju dla minimum 15 dzieci


8. Streetworking- pierwszy krok ku reintegracji społecznej grup wykluczonych społecznie

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

50 000 zł

czas realizacji:

01.01.13 – 31.12.13

cel projektu: ograniczenie liczby osób trudniących się procederem żebractwa na terenie Miasta Poznania


9.Program terapeutyczno- wspierający dla osób bezdomnych – uzależnionych

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

59 820 zł

czas realizacji:

01.01.13 – 31.12.13

cel projektu: wsparcie osób uzależnionych


10. Dożywianie osób ubogich

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

4 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.13 – 31.03.13

cel projektu: wsparcie osób nie mogących zapewnić sobie posiłku


11. Realizacja programów interwencyjnych terapeutycznych i edukacyjnych dla ofiar przemocy

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

30 480,00 zł

czas realizacji:

01.01.13 – 31.03.13

cel projektu: wsparcie osób uzależnionych


12. Powiedz TAK życiu!

współfinansowanie:

  Aquanet

kwota otrzymanej dotacji:

  30 000,00 zł

czas realizacji:

01.04.13 – 31.12.13

cel projektu: profilaktyka uzależnień


13. „Wpieranie rodziny poprzez tworzenie w środowisku lokalnym Grup Zabawowych dla dzieci w wieku 1-5 lat nieuczęszczających do żłobka i przedszkola”

wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

5 000,00 zł

czas realizacji:

 01.04.13 – 31.12.13

cel projektu: organizowanie grup zabawowych dla dzieci w wieku 1-5 lat


14. . „Czuć się dobrze jak ryba w wodzie”

wspólfinansowanie:

AQUANET SA

kwota otrzymanej dotacji:

13 800,00 zł

czas realizacji:

15.11.13 – 31.12.13

cel projektu: polityka zdrowotna


15. „W drodze do domu”

wspólfinansowanie:

Ministerstwo Sprawiedliwości

kwota otrzymanej dotacji:

70 000,00 zł

czas realizacji:

01.04.13 – 31.12.13

cel projektu: oparcie społeczne dla osób opuszczających zakłady karne


16.  „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy”

wspólfinansowanie:

Miasto Poznań

kwota otrzymanej dotacji:

7 800,00 zł

czas realizacji:

13.09.13 – 31.12.13

cel projektu: grupa edukacyjna oraz wsparcie terapeutyczne sprawcom przemocy


17. „REDUKTOR”

wspólfinansowanie:

Miasto Poznań

kwota otrzymanej dotacji:

6 000,00 zł

czas realizacji:

15.11.13 – 15.03.14

cel projektu: redukowanie szkód spowodowanych zażywaniem narkotyków przez osoby bezdomne przebywające w Poznaniu oraz osoby zamieszkujące noclegownie i domy dziennego pobytu


18. „Spotkanie z historią”

wspólfinansowanie:

Miasto Poznań

kwota otrzymanej dotacji:

5000,00 zł

czas realizacji:

22.09.13 – 30.10.13

cel projektu: organizacja wyjazdów intergacyjnych dla seniorów zamieszkujących osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole


19. „Seniorzy kolędują”

wspólfinansowanie:

Miasto Poznań

kwota otrzymanej dotacji:

9 000,00 zł

czas realizacji:

01.07.13 – 31.08.13

cel projektu: organizacja spotkań Wigilijnych dla seniorów zamieszkujących osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole


20. „Słońce nad Borówkami”

wspólfinansowanie:

Miasto Poznań

kwota otrzymanej dotacji:

3 882,00 zł

czas realizacji:

01.07.12 – 31.08.12

cel projektu: : półkolonie dla dzieci


21. „Reduktor”

wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Marszałkowski

kwota otrzymanej dotacji:

17 127,00 zł

czas realizacji:

01.07.13 – 30.11.13

cel projektu: redukowanie szkód spowodowanych zażywaniem narkotyków przez osoby bezdomne przebywające w Poznaniu oraz osoby zamieszkujące noclegownie i domy dziennego pobytu

2012
1. Centrum Integracji Społecznej „ Darzybór”
wspólfinansowanie:
Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji:

151 122,00 zł

czas realizacji:

01.01.12 – 31.12.12

cel projektu: usamodzielnienie osób wykluczonych społecznie, wyciągnięcie ich z systemu pomocy społecznej przez doprowadzenie do samodzielnego powrotu na rynek pracy


2. Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w hostelach prowadzonym przez Pogotowie Społeczne

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

2 340 000,00 zł

czas realizacji:

01.09.11 – 31.12.13

transza roczna

780 000,00 zł

cel projektu: zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym 


3.Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w małych hostelach prowadzonych przez Pogotowie Społeczne

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

219 000 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.11 – 31.12.13

transza roczna 73 000 ,00 zł

cel projektu: zapewnienie schronienia, możliwości przygotowania posiłku niezbędnego ubrania bezdomnym przy jednoczesnym umożliwieniu beneficjentom treningu samodzielności w bezpiecznych warunkach


4. Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków.

współfinansowanie:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

kwota otrzymanej dotacji:

10 000 ,00 zł

czas realizacji:

02.01.12 – 31.12.12

cel projektu: redukowanie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych zażywaniem narkotyków przez osoby bezdomne przebywające w Poznaniu oraz osoby zamieszkujące ośrodki dla osób bezdomnych.


5. Zimowe wariacje.

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

7 400 ,00 zł

czas realizacji:

17.01.12 – 31.03.12

cel projektu: zorganizowanie obozu zimowego połączonego z realizacją programu socjoterapeutycznego w Ośrodku January w Trzciance dla 15 dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej „Borówki” w Poznaniu


6. Równe Szanse

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

14 780,00 zł

czas realizacji:

29.02.12 – 31.03.12

cel projektu: realizacja programu indywidualnych zajęć edukacyjno-kompensacyjnych z pedagogiem specjalnym i zajęć psychoedukacyjnych z psychologiem dla dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej „Borówki”.


7. Świetlica Borówki

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

89 535,00 zł

czas realizacji:

01.01.12 – 31.12.12

cel projektu: praca nad niwelowaniem skutków wykluczenia społecznego, rozwój dzieci w aspekcie psychicznym, społecznym, poznawczym i fizycznym, systematyczne dożywianie dzieci, profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, udzielanie wsparcia rodzicom w procesie wychowawczym dzieci, integracja i aktywizacja środowiska lokalnego rodzin z osiedla przy ulicy Darzyborskiej w Poznaniu


8. Street Dance na Borówkach – zajęcia taneczne połączone z profilaktyką

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

5 000 zł

czas realizacji:

27.02.12 – 17.12.12

cel projektu: poprawa ogólnej sprawności fizycznej i psychomotorycznej oraz pokazanie alternatyw konstruktywnego i prozdrowotnego samorozwoju dla minimum 15 dzieci


9. Streetworking- pierwszy krok ku reintegracji społecznej grup wykluczonych społecznie

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

50 000 zł

czas realizacji:

01.01.12 – 31.12.12

cel projektu: ograniczenie liczby osób trudniących się procederem żebractwa na terenie Miasta Poznania


10. Program terapeutyczno- wspierający dla osób bezdomnych – uzależnionych

wspólfinansowanie:

Urząd Marszałkowski

kwota otrzymanej dotacji:

58 680,00 zł

czas realizacji:

01.01.12 – 31.12.12

cel projektu: wsparcie osób uzależnionych


11. Dożywianie osób ubogich

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

4 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.12 – 31.03.12

cel projektu: wsparcie osób uzależnionych


12. Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w hostelach prowadzonym przez Pogotowie Społeczne

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

117 316,00 zł

czas realizacji:

01.01.12 – 31.12.12

cel projektu: zapewnienie schronienia, możliwości przygotowania posiłku niezbędnego ubrania bezdomnym przy jednoczesnym umożliwieniu beneficjentom treningu samodzielności w bezpiecznych warunkach


13. „Być razem”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

5 000,00 zł

czas realizacji:

10.05.12 – 10.12.12

cel projektu: warsztaty edukacyjne dla rodziców


14.  „Nie jesteś sam”

wspólfinansowanie:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

kwota otrzymanej dotacji:

67 100,00 zł

czas realizacji:

12.07.12 – 31.12.12

cel projektu: oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi


15. „Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom opuszczającym zakłady karne w hostelach prowadzonych przez Pogotowie Społeczne”

wspólfinansowanie:

Ministerstwo Sprawiedliwości

kwota otrzymanej dotacji:

48 000,00 zł

czas realizacji:

01.05.12 – 31.12.12

cel projektu: oparcie społeczne dla osób opuszczających zakłady karne


16. „W drodze do domu”

wspólfinansowanie:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

kwota otrzymanej dotacji:

240 000,00 zł

czas realizacji:

01.07.12 – 31.12.12

cel projektu: zmniejszanie skali bezdomności na dworcach kolejowych i autobusowych oraz w ich otoczeniu


17. „Powrót do domu”

wspólfinansowanie:

AQUANET

kwota otrzymanej dotacji:

9 900,00 zł

czas realizacji:

05.11.12 – 31.12.12

cel projektu: zmniejszanie skali bezdomności ulicznej


18. „STOP-program edukacyjno-terapeutyczny dla sprawców przemocy”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

5220,00 zł

czas realizacji:

18.06.12 – 30.09.12

cel projektu: przeciwdziałanie przemocy w rodzine


19. „Wakacyjna przygoda”

wspólfinansowanie:

BZWBK – Bank dziecięcyh usmiechów

kwota otrzymanej dotacji:

3 000,00 zł

czas realizacji:

01.07.12 – 31.08.12

cel projektu: organizacja wypoczynku letniego


20. „Smak wakacji dla sprawnych inaczej”

wspólfinansowanie:

AQUANET

kwota otrzymanej dotacji:

5145,00 zł

czas realizacji:

01.07.12 – 31.08.12

cel projektu: organizacja wypoczynku letniego


21. Borówkowe Lato”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

655,00 zł

czas realizacji:

01.17.12 – 31.08.12

cel projektu: organizacja wypoczynku letniego


22. „Borówkowe wakacje”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

4095,00 zł

czas realizacji:

01.07.12 – 31.08.12

cel projektu: organizacja wypoczynku letniego

2011
1. Centrum Integracji Społecznej „ Darzybór”
wspólfinansowanie:
Urząd Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji:

151 122,00 zł

czas realizacji:

01.01.11 – 31.12.11

cel projektu: usamodzielnienie osób wykluczonych społecznie, wyciągnięcie ich z systemu pomocy społecznej przez doprowadzenie do samodzielnego powrotu na rynek pracy


2. Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w hostelach prowadzonym przez Pogotowie Społeczne

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

2 340 000,00 zł

czas realizacji:

01.09.11 – 31.12.13

transza roczna

780 000,00 zł

cel projektu: zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym 


3.Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w małych hostelach prowadzonych przez Pogotowie Społeczne

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

219 000 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.11 – 31.12.13

transza roczna 73 000 ,00 zł

cel projektu: zapewnienie schronienia, możliwości przygotowania posiłku niezbędnego ubrania bezdomnym przy jednoczesnym umożliwieniu beneficjentom treningu samodzielności w bezpiecznych warunkach


4. Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą sobie ich zapewnić

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

132 000 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.09 – 31.12.11

transza roczna 44 000 ,00 zł

cel projektu: zapewnienie pomocy żywnościowej osobom, które własnym staraniem nie mogą sobie go zapewnić


5. ¦wietlica Socjoterapeutyczna „ Borówki”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

91 300 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.11 – 31.12.11

cel projektu: praca nad niwelowaniem skutków wykluczenia społecznego oraz profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych realizowana w środowisku lokalnym obszaru Darzyborskiej


6. „Równy Start” Program indywidualnych zajęć edukacyjno-kompensacyjnych z pedagogiem specjalnym dla dzieci uczęszczających do świetlicy „Borówki”

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

18 850,00 zł

czas realizacji:

01.02.11 – 31.12.10

cel projektu: niwelowanie skutków i przyczyn wykluczenia społecznego wynikającego z deficytów edukacyjnych, psychologicznych i społecznych wśród dzieci i młodzieży z osiedla socjalnego „ Darzybór”


7. „Chcę być silny i zdrowy” – promocja zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i rodzin z osiedla socjalnego „Darzybór”

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

7 409,00 zł

czas realizacji:

01.02.11 – 31.12.11

cel projektu: podnoszenie świadomości zdrowia, kształtowanie i utrwalanie zachowań, nawyków, zwyczajów i postaw potrzebnych dla rozwoju i utrzymania zdrowia wśród dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej „Borówki”


8. Sport to zdrowie- organizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci z obszaru osiedla socjalnego „Darzybór”

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

7 000 zł

czas realizacji:

14.02.11 – 31.12.11

cel projektu: upowszechnianie zajęć sportowych z elementami profilaktyki  jako form pełniących znacząca rolę w profilaktyce uzależnień jak i eliminowaniu negatywnych postaw


9. Zima z kulturą

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

6 555 zł

czas realizacji:

15.01.11 – 31.03.11

cel projektu: organizacja półkolonii  zimowych


10. Zima z kulturą

wspólfinansowanie:

Urząd Marszałkowski

kwota otrzymanej dotacji:

3 650,00 zł

czas realizacji:

29.01.11 – 11.02.11

cel projektu: organizacja półkolonii  zimowych


11. Program terapeutyczno- wspierający dla osób bezdomnych uzależnionych

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

62 200,00 zł

czas realizacji:

01.01.11 – 31.12.11

cel projektu: wsparcie osób uzależnionych


12. Program edukacyjno- terapeutyczny dla ofiar przemocy w rodzinie

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

32 540,00 zł

czas realizacji:

01.01.11 – 31.12.11

cel projektu: wielopłaszczyznowe wsparcie ofiar i świadków przemocy w rodzinie


13. Streetworking- pierwszy krok ku reintegracji społecznej grup wykluczonych społecznie

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

80 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.11 – 31.12.11

cel projektu: ograniczenie liczby osób trudniących się procederem żebractwa na terenie Miasta Poznania


14.  Wakacje na wesoło

wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

5 000,00 zł

czas realizacji:

17.06.11 – 31.08.11

cel projektu: organizacja czasu wolnego dla dzieci z hostelu przy ul. Jawornickiej


15. Szkoła Rodzica

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

80 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.11 – 31.12.11

cel projektu: ograniczenie liczby osób trudniących się procederem żebractwa na terenie Miasta Poznania


16. Klub Aktywnego Seniora na Kobylimpolu

wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

1 040,00 zł

czas realizacji:

16.05.11 – 14.10.11

cel projektu: wsparcie seniorów


17. Wakacyjne przygody

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

4 576,50 zł

czas realizacji:

01.07.11 – 31.08.11

cel projektu: organizacja półkolonii letnich dla dzieci z świetlicy „Borówki”


18. Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w hostelach prowadzonym przez Pogotowie Społeczne

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

39 464,00 zł

czas realizacji:

01.10.11 – 31.12.11

cel projektu: zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym 


19. Zdrowe życie bez nałogów

wspólfinansowanie:

Urząd Marszałkowski

kwota otrzymanej dotacji:

12 020,00 zł

czas realizacji:

01.10.11 – 31.12.11

cel projektu: organizacja czasu wolnego wraz z programem profilaktycznym, program skierowany dla dzieci


20. Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych i autobusowych oraz w ich otoczeniu

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

197 800,00 zł

czas realizacji:

01.10.11 – 31.12.11

cel projektu: zapewnienie kompleksowej pomocy osobom bezdomnym;

2010
1. Stowarzyszenie Pogotowie Spolecznezapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym
wspólfinansowanie:
Urzad Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji:

1 386 816,00 zł

czas realizacji:

01.01.08 – 31.12.10

cel projektu: Zrealizowanie kompleksu dzialan niezbednych do reintegracji spolecznej i usamodzielnienia sie osób bezdomnych


2. Dożywianie osób ubogich

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

132 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.09 – 31.12.11

transza na 2010

15 000,00 zł

cel projektu: zapewnienie ciepłego posiłku i pomocy żywnościowej osobom ubogim, które nie sa w stanie zapewnić sobie posiłku we własnym zakresie  


3.  Program terapeutyczno-wspierajacy dla osób bezdomnych uzależnionych

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

71 000 ,00 zł

czas realizacji:

01.01.10 – 31.12.10

cel projektu: prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób bezdomnych – uzależnionych  


4. Program edukacyjno – terapeutyczny dla bezdomnych kobiet ofiar przemocy w rodzinie

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

25 164,00 zł

czas realizacji:

01.01.10 – 31.12.10

cel projektu: prowadzenie terapii dla ofiar przemocy domowej


5 . Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

 

czas realizacji:

01.01.10 – 31.12.10

cel projektu: reintegracja społeczno – zawodowa osób wykluczonych społecznie


6. Streetworking – pierwszy krok ku reintegracji społecznej grup wykluczonych społecznie

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

80 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.10 – 31.12.10

cel projektu: praca w środowisku przebywania osób bezdomnych


7. Podniesienie standardu usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

629 172,00 zł

czas realizacji:

01.09.08 – 31.12.10

cel projektu: podniesienie standardu usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych


8. Mieszkanie chronione dla seniorów i osób niepełnosprawnych doświadczonych bezdomnością

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

105 000 zł

czas realizacji:

02.01.09 – 31.12.11

cel projektu: prowadzenie mieszkania chronionego dla bezdomnych osób starszych oraz osób z ustaloną grupą inwalidzką


9. Świetlica Socjoterapeutyczna „Borówki”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

80 840 zł

czas realizacji:

16.03.09 – 31.12.09

cel projektu: wsparcie dzieci i młodzieży


10. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne – zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

68 600,00 zł

czas realizacji:

01.01.10 – 31.12.10

cel projektu: reintegracja społeczno – zawodowa osób bezdomnych prowadzona w małych wspólnotach hotelowych


11. Klub Integracji Społecznej „Jawor”

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

13 000,00 zł

czas realizacji:

22.03.10 – 31.12.10

cel projektu: reintegracja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych


12. Ośrodek Społeczności Lokalnej „Darzybór”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

100 000,00 zł

czas realizacji:

02.01.09 – 31.12.10

cel projektu: wsparcie dzieci i młodzieży


13. Klub „Kraina szczęśliwego dzieciństwa”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

39 070,00 zł

czas realizacji:

01.03.10 – 31.12.10

cel projektu: reintegracja społeczno – zawodowa osób bezdomnych prowadzona w małych wspólnotach hotelowych


14. Sprawność zdrowie i zabawa

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

3 000,00 zł

czas realizacji:

01.02.10 – 31.12.10

cel projektu: reintegracja społeczno – zawodowa osób bezdomnych prowadzona w małych wspólnotach hotelowych


15. Artystyczne wakacje

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

3 287,00 zł

czas realizacji:

01.06.10 – 30.09.10

cel projektu: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży


16. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrozonych wykluczeniem społecznym poprzez propagowanie zdrowego stylu życia  

wspólfinansowanie:

Wojewoda Wielkopolski

kwota otrzymanej dotacji:

3 450,00 zł

czas realizacji:

16.06.10 – 10.12.10

cel projektu: organizacja czasu wolnego  dla dzieci i młodzieży


17. Stop-program edukacyjno-terapeutyczny dla sprawców przemocy

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

6 720,00 zł

czas realizacji:

01.07.10 – 31.12.10

cel projektu: Program korekcyjny dla sprawców przemocy

2009
1. Stowarzyszenie Pogotowie Spolecznezapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym
wspólfinansowanie:
Urzad Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji:

1 386 816,00 zł

czas realizacji:

01.01.08 – 31.12.10

cel projektu: Zrealizowanie kompleksu dzialan niezbednych do reintegracji spolecznej i usamodzielnienia sie osób bezdomnych


2. Dożywianie osób ubogich

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

132 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.09 – 31.12.11

transza na 2009

15 000,00 zł

cel projektu: zapewnienie ciepłego posiłku i pomocy żywnościowej osobom ubogim, które nie sa w stanie zapewnić sobie posiłku we własnym zakresie  


3.  Program terapeutyczno-wspierajacy dla osób bezdomnych uzależnionych

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

55 414,00 zł

czas realizacji:

02.01.09 – 31.12.09

cel projektu: prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób bezdomnych – uzależnionych  


4. Program edukacyjno – terapeutyczny dla bezdomnych kobiet ofiar przemocy w rodzinie

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

20 932,00 zł

czas realizacji:

02.01.09 – 31.12.09

cel projektu: prowadzenie terapii dla ofiar przemocy domowej


5 . STOP – program edukacyjno – terapeutyczny dla sprawców przemocy

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

20 895,00 zł

czas realizacji:

02.01.09 – 31.12.09

cel projektu: Prowadzenie zajęć edukacyjno- terapeutycznych dla mężczyzn sprawców przemocy


6. Klub Integracji Społecznej „Jawor”

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

21 300,00 zł

czas realizacji:

01.01.09 – 31.12.09

cel projektu: reintegracja społeczno- zawodowa osób długotrwale bezrobotnych.


7. Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

108 900,00 zł

czas realizacji:

01.01.09 – 31.12.09

cel projektu: reintegracja społeczno – zawodowa osób wykluczonych społecznie


8. Beztroska zima – półkolonie zimowe dla dzieci z rodzin alkoholowych

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

7 683,00 zł

czas realizacji:

01.02.09 – 01.03.09

cel projektu: zorganizowanie kolonii dla dzieci mieszkających w hostelach Pogotowia Społecznego lub osiedlu Socjalnym Darzybór


9. Klub Malucha

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

41 762,00 zł

czas realizacji:

02.01.09– 31.12.09

cel projektu: wsparcie dzieci i młodzieży


10. Trening czyni mistrza

wspólfinansowanie:

Kompania Piwowarska

kwota otrzymanej dotacji:

50 000,00 zł

czas realizacji:

01.02.09– 31.07.09

cel projektu: prowadzenie mieszkania treningowego dla bezdomnych matek z dziećmi


11. Ośrodek Społeczności Lokalnej „Darzybór”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

100 000,00 zł

czas realizacji:

02.01.09 – 31.12.10

cel projektu: wsparcie społeczności lokalnej w obrębie obszaru Darzybór


12. Streetworking – pierwszy krok ku reintegracji społecznej grup wykluczonych społecznie

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

90 000,00 zł

czas realizacji:

02.01.09 – 31.12.09

cel projektu: praca w środowisku przebywania osób bezdomnych


13. Podniesienie standardu usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

629 172,00 zł

czas realizacji:

01.09.08 – 31.12.09

cel projektu: podniesienie standardu usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych


14. Mieszkanie chronione dla seniorów i osób niepełnosprawnych doświadczonych bezdomnością

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

105 000 zł

czas realizacji:

02.01.09 – 31.12.11

cel projektu: prowadzenie mieszkania chronionego dla bezdomnych osób starszych oraz osób z ustaloną grupą inwalidzką


15. Świetlica Borówki

wspólfinansowanie:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

kwota otrzymanej dotacji:

52 000 zł

czas realizacji:

16.03.09 – 31.12.09

 

16. „Aktywne wakacje”

wspólfinansowanie:

Wojewoda Wielkopolski

kwota otrzymanej dotacji:

2 078 zł

czas realizacji:

26.06.09 – 30.09.09

 

17. „Szkoła życia” (kolonie letnie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym)

wspólfinansowanie:

Wojewoda Wielkopolski

kwota otrzymanej dotacji:

1 225 zł

czas realizacji:

15.07.09 – 31.08.09

 

18. „Szkoła życia” (kolonie letnie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym)

wspólfinansowanie:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

kwota otrzymanej dotacji:

12 000 zł

czas realizacji:

31.07.09 – 31.08.09

 

19. „Szkoła życia” (kolonie letnie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym)

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

10 510 zł

czas realizacji:

15.07.09 – 31.08.09

 

20. Powrót osób bezdomnych do społeczności

wspólfinansowanie:

MPiPS

kwota otrzymanej dotacji:

80 000 zł

czas realizacji:

17.08.09 – 31.12.09

 

21. Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób i rodzin w kryzysie oraz osób podlegających przemocy

wspólfinansowanie:

Wojewoda Wielkopolski

kwota otrzymanej dotacji:

3 3600 zł

czas realizacji:

15.05.09 – 15.10.09

 

22. Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób i rodzin w kryzysie oraz osób podlegających przemocy

wspólfinansowanie:

Wojewoda Wielkopolski

kwota otrzymanej dotacji:

2 870 zł

czas realizacji:

15.05.09 – 15.10.09

 

23. Powrót osób bezdomnych do społeczności

wspólfinansowanie:

Wojewoda Wielkopolski

kwota otrzymanej dotacji:

45 300 zł

czas realizacji:

16.10.09 – 10.12.09

2008
1. Stowarzyszenie Pogotowie Spolecznezapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym
wspólfinansowanie:
Urzad Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji:

1 386 816,00 zł

czas realizacji:

01.01.08 – 31.12.10

cel projektu: Zrealizowanie kompleksu dzialan niezbednych do reintegracji spolecznej i usamodzielnienia sie osób bezdomnych


2. Dożywianie osób ubogich

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

45 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.06 – 31.12.08

transza na 2007

15 000,00 zł

cel projektu: zapewnienie ciepłego posiłku i pomocy żywnościowej osobom ubogim, które nie sa w stanie zapewnić sobie posiłku we własnym zakresie  


3.  Program terapeutyczno-wspierajacy dla osób bezdomnych uzależnionych

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

36 072,00 zł

czas realizacji:

01.01.08 – 31.12.08

cel projektu: prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób bezdomnych – uzależnionych  


4. Program edukacyjno – terapeutyczny dla ofiar przemocy w rodzinie

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

25 776,00 zł

czas realizacji:

01.01.08 – 31.12.08

cel projektu: prowadzenie terapii dla ofiar przemocy domowej


5 . Punkt Wsparcia Rodzin „Jawor”

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

10 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.08 – 31.12.08

cel projektu: wsparcie rodzin znajdujących sie w sytuacji kryzysowej


6. Klub Integracji Społecznej „Jawor”

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

21 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.08 – 31.12.08

cel projektu: reintegracja społeczno- zawodowa osób długotrwale bezrobotnych.


7. Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

współfinansowanie:

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

kwota otrzymanej dotacji:

938 059,01 zl

czas realizacji:

01.02.07 – 30.04.08

cel projektu: reintegracja społeczno – zawodowa osób wykluczonych społecznie


8. Zorganizowanie półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży

współfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

7 220,00 zł

czas realizacji:

10.01.08– 13.02.078

cel projektu: zorganizowanie kolonii dla dzieci mieszkających w hostelach Pogotowia Społecznego lub osiedlu Socjalnym Darzybór


9. Klub Malucha

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

40 580,00 zł

czas realizacji:

01.01.08– 31.12.078

cel projektu: wsparcie dzieci i młodzieży


10. Zajęcia sportowe sposobem oddziaływania wychowawczego i kształcącego na dzieci

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

32 900,00 zł

czas realizacji:

01.01.08– 31.12.08

cel projektu: wsparcie dzieci i młodzieży


11. Pomyślny start!

wspólfinansowanie:

Kompania Piwowarska

kwota otrzymanej dotacji:

50 000,00 zł

czas realizacji:

01.02.08– 31.07.08

cel projektu: wsparcie dzieci i młodzieży


12. Ośrodek Społeczności Lokalnej „Darzybór”

wspólfinansowanie:

Kompania Piwowarska

kwota otrzymanej dotacji:

250 000,00 zł

czas realizacji:

01.02.08– 31.07.08

cel projektu: wsparcie społeczności lokalnej w obrębie obszaru Darzybór


13. Warsztaty artystyczne, komunikacyjne i korekcyjno-edukacyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych przemocą. Sztuka jako sposób i radzenie sobie z emocjami

wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

5 500,00 zł

czas realizacji:

28.04.08 – 31.07.08

cel projektu: warsztaty dla dzieci i młodzieży


14. Organizacja zajęć podwórkowych dla dzieci w czasie wakacji, jako sposób na bezpieczne wakacje wolne od przemocy

wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

6 010,00 zł

czas realizacji:

03.06.08 – 31.08.08

cel projektu: organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży


15. Akademia Dzieciaka

wspólfinansowanie:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

kwota otrzymanej dotacji:

140 410,00 zł

czas realizacji:

01.07.08 – 31.12.08

cel projektu: praca na rzecz rodzin marginalizowanych


16. Streetworking- pierwszy krok ku reintegracji społecznej

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

72 100,00 zł

czas realizacji:

10.09.08 – 31.12.08

cel projektu: praca w środowisku przebywania osób bezdomnych


17. Podniesienie standardu usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych

wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

629 172,00 zł

czas realizacji:

01.09.08 – 31.12.08

cel projektu: podniesienie standardu usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych


18. Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym

wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

8 460,00 zł

czas realizacji:

12.08.08 – 20.12.08

cel projektu: zajęcia dla dzieci i młodzieży


19. Powrót osób bezdomnych do społeczności

wspólfinansowanie:

Ministerstwo Prcay i Polityki Społecznej

kwota otrzymanej dotacji:

61 600,00 zł

czas realizacji:

14.08.08 – 31.12.08

cel projektu: praca na rzecz osób bezdomnych  


20. Powrót osób bezdomnych do społeczności

wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

9 750,00 zł

czas realizacji:

06.10.08 – 30.11.08

cel projektu: praca na rzecz osób bezdomnych  

2007
1. Stowarzyszenie Pogotowie Spolecznezapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym
wspólfinansowanie:
Urzad Miasta Poznania
kwota otrzymanej dotacji:

1 432 600,00 zl

czas realizacji:

01.01.05 – 31.12.07

transza na 2007

cel projektu: Zrealizowanie kompleksu dzialan niezbednych do reintegracji spolecznej i usamodzielnienia sie osób bezdomnych


wspólfinansowanie:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

kwota otrzymanej dotacji:
67 136,00 zl
czas realizacji:

01.08.06 –31. 12.07

transza na 2007

cel projektu: utworzenie platformy wymiany opinii i informacji dla organizacji pozarzadowych zajmujacych sie wykluczeniem spolecznym


3. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny „Darzybór”
wspólfinansowanie:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

kwota otrzymanej dotacji:
181 065 ,00 zl
czas realizacji:

01.09.06 –31. 12.07

srodki przewidziane na 2007

cel projektu: utworzenie i prowadzenie punktu informacyjnego oraz organizacja pracy streetworkerów w celu udzielania wsparcia osobom bezdomnym


4. Wsparcie rodzin bezdomnych w procesie reintegracji spoleczno – zawodowej
wspólfinansowanie:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

kwota otrzymanej dotacji:
75 312,00 zl
czas realizacji:

01.08.06 –31. 12.07

transza na 2007
 

cel projektu: zapewnienie kompleksowego wsparcia rodzinom znajdujacym sie w sytuacji kryzysowej.


5. Dozywianie osób ubogich
wspólfinansowanie:

Urzad Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

45 000,00 zl

czas realizacji:

01.01.06 – 31.12.08

transza na 2007

15 000,00 zl

cel projektu: zapewnienie cieplego posilku i pomocy zywnosciowej osobom ubogim, które nie sa w stanie zapewnic sobie posilku we wlasnym zakresie  


6. . Program terapeutyczno-wspierajacy dla osób bezdomnych uzaleznionych
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

38 820,00 zl

czas realizacji:

01.02.07 – 31.12.07

cel projektu: prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób bezdomnych – uzaleznionych  


7. Program edukacyjno – terapeutyczny dla ofiar przemocy w rodzinie
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

17 940,00 zl

czas realizacji:

01.02.07 – 31.12.07

cel projektu: prowadzenie terapii dla ofiar przemocy domowej


8. . Punkt wsparcia rodzin „Jawor”
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

10 000,00 zl

czas realizacji:

01.01.07 – 31.12.07

cel projektu: wsparcie rodzin znajdujących sie w sytuacji kryzysowej


9.Klub Integracji Spolecznej Darzybór
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

30 000,00 zl

czas realizacji:

01.01.07 – 31.12.07

cel projektu: reintegracja spoleczno- zawodowa osób dlugotrwale bezrobotnych.


10. Domowe posilki dla naszej rodzinki
wspólfinansowanie:

Program Grantowy Danone 
„Masz pomysl podziel sie posilkiem”

kwota otrzymanej dotacji:

5 000,00 zl

czas realizacji:

01.01.07 – 30.06.07

cel projektu: wsparcie rodzin bezdomnych


11. Centrum Integracji Spolecznej „Darzybór”
wspólfinansowanie:

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
2004-2006 wspólfinansowany przez Europejski Fundusz Spoleczny

kwota otrzymanej dotacji:

938 059,01 zl

czas realizacji:

01.02.07 – 30.04.08

cel projektu: reintegracja spoleczno – zawodowa osób wykluczonych spolecznie


12. Centrum Integracji Spolecznej „Darzybór”
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

124 780,00 zl

czas realizacji:

01.04.07 – 31.12.07

cel projektu: reintegracja spoleczno – zawodowa osób wykluczonych spolecznie


13. Ekonomia spoleczna w praktyce
wspólfinansowanie:

IW EQUAl

kwota otrzymanej dotacji:

149 800,00 zl

czas realizacji:

01.03.06 – 31.05.07

cel projektu: reintegracja spoleczno – zawodowa osób wykluczonych spolecznie


14. Warsztaty edukacyjne dla dzieci i mlodziezy przejawiających zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno- buntownicze oraz ich rodziców”
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

21 000,00 zl

czas realizacji:

07.05.07– 31.10.07

cel projektu: wsparcie dzieci i mlodziez oraz ich rodziców


15. Centrum Integracji Spolecznej „Darzybór”
wspólfinansowanie:

Urząd Marszalkowski

kwota otrzymanej dotacji:

43 057,00 zl

czas realizacji:

01.06.07– 31.08.07

cel projektu: reintegracja spoleczno – zawodowa osób wykluczonych spolecznie


16. Zorganizowanie pólkolonii letnich dla dzieci i mlodziezy
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

6 733,00 zl

czas realizacji:

01.01.07– 31.07.07

cel projektu: zorganizowanie kolonii dla dzieci mieszkających w hostelach Pogotowia Spolecznego lub osiedlu Socjalnym Darzybór


17. Klub Integracji Spolecznej „Jawor”
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

16 030,00 zl

czas realizacji:

07.06.07– 31.12.07

cel projektu: reintegracja spoleczno–zawodowa osób wykluczonych spolecznie


18. Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

17 880,00 zł

czas realizacji:

04.09.07– 20.12.07

cel projektu: wsparcie dzieci i młodzieży


19. Powrót bezdomnych do społeczności
wspólfinansowanie:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

kwota otrzymanej dotacji:

237 000,00 zł

czas realizacji:

25.09.07– 31.12.07

cel projektu: pomoc osobom bezdomnym poprzez zapewnienie podstawowych potrzeb


20. Powrót bezdomnych do społeczności
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

37 500,00 zł

czas realizacji:

25.09.07– 31.12.07

cel projektu: pomoc osobom bezdomnym poprzez zapewnienie podstawowych potrzeb

2006
1. Stowarzyszenie Pogotowie Społecznezapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

1 432 600,00 zł

czas realizacji:

01.01.2005 – 31.12.2007

zaangażowanie środków w 2006

cel projektu: Zrealizowanie kompleksu działań niezbędnych do reintegracji społecznej i usamodzielnienia się osób bezdomnych


2. Klub Integracji Spolecznej
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

36 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.06 – 31.12.06

cel projektu: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób długotrwale bezrobotnych


3.Dożywianie osób ubogich
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

45 000,00 zł

czas realizacji:

01.01.06 – 31.12.08

cel projektu: zapewnienie ciepłego posiłku i pomocy żywnościowej osobom ubogim, które nie są w stanie zapewnić sobie posiłku we własnym zakresie


4.Program edukacyjno-teraputyczny dla kobiet ofiar przemocy
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

8 400,00 zł

czas realizacji:

02.01.06. – 31.12.06

cel projektu: Prowadzenie zajęć edukacyjno- teraputycznych dla kobiet które doświadczyły przemocy


5.Program edukacyjno-teraputyczny dla sprawców przemocy
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

10 300,00 zł

czas realizacji:

02.01.06. – 31.12.06

cel projektu: Prowadzenie zajęć edukacyjno- terapeutycznych dla meżczyzn sprawców przemocy


6.Program terapeutyczno – wspierajacy dla osób bezdomnych uzaleznionych
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

19 400,00 zł

czas realizacji:

02.01.06. – 31.12.06

cel projektu: Prowadzenie zajęć terapetyczno- wspierających dla osób bezdomnych – uzależnionych od alkoholu.


7.Zorganizowanie Świat Wielkanocnych dla osób bezdomnych i ubogich
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

2 500,00 zł

czas realizacji:

30.03.06. – 30.04.06

 

8.Ochrona praw kobiet poprzez aktywizacje srodowisk kobiecych, edukacje oraz przeciwdzialanie przemocy w rodzinie
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

2 050,00 zł

czas realizacji:

14.04.06 – 31.08.06

cel projektu: uświadomienie dominujących problemów życiowych oraz nauka sposobów ich rozwiązywania, wsparcie prawne.


9.Podejmowanie działań służących pomocy i społecznej readaptacji skazanym oraz osobom zwalnianym z zakładu karnego w szczególnosci poprzez ulatwienie znalezienia zatrudnienia i aktywizację zawodowa
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

2 100,00 zł

czas realizacji:

14.04.06 – 31.08.06

cel projektu: systemowa pomoc osobom skazanym lub opuszczającym zaklady karne w powrocie do społeczeństwa.


10. „Być razem”
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

5 000,00 zł

czas realizacji:

25.05.06 – 30.05.06

cel projektu: wsparcie rodzin mieszkających w hostelach oraz korzystających ze wsparcia stowarzyszenia.


11. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

1 700,00 zł

czas realizacji:

19.06.06 – 30.09.06

cel projektu: organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez edukację i sport oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań


12. Ja i moje dziecko
wspólfinansowanie:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

kwota otrzymanej dotacji:

5 000,00 zł

czas realizacji:

02.08.06 – 30.11.06

cel projektu: przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców


13. Wsparcie dzieci i młodzieży w ramach Klubu Młodzieżowego i Klubu Malucha
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

10 700,00 zł

czas realizacji:

01.10.06 – 31.12.06

cel projektu: kompleksowa pomoc dzieciom i młodzieży


14. Wsparcie edukacji szkolnej dzieci
wspólfinansowanie:

Fundacja „Bank Dziecięcych Uśmiechów” BZWBK

kwota otrzymanej dotacji:

4 540,00 zł

czas realizacji:

15.09.06 –15. 12.06

cel projektu : zakup książek i artykułów szkolnych


wspólfinansowanie:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

kwota otrzymanej dotacji:

67 136,00 zł

czas realizacji:

01.08.06 –31. 12.07

 zaangażowanie środków w 2006  

cel projektu: utworzenie platformy wymiany opinii i informacji dla organizacji pozarządowych zajmujących się wykluczeniem społecznym


16. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny „Darzybór”
wspólfinansowanie:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

kwota otrzymanej dotacji:

181 065 ,00 zł

czas realizacji:

01.09.06 –31. 12.07

 zaangażowanie środków w 2006

cel projektu: utworzenie i prowadzenie punktu informacyjnego oraz organizacja pracy streetworkerów w celu udzielania wsparcia osobom bezdomnym


17. Wsparcie rodzin bezdomnych w procesie reintegracji społeczno – zawodowej
wspólfinansowanie:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

kwota otrzymanej dotacji:

75 312,00 zł

czas realizacji:

01.08.06 –31. 12.07

 zaangażowanie środków w 2006

cel projektu: zapewnienie kompleksowego wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.


18. Powrót osób bezdomnych do społeczności
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

35 000,00 zł

czas realizacji:

15.11.06 –20. 12.06

cel projektu: program kompleksowego wsparcia osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności realizowany przez Pogotowie Społeczne.


19. Powrót osób bezdomnych do społeczności
wspólfinansowanie:

Ministerstwo Polityki Społecznej

kwota otrzymanej dotacji:

216 000,00 zł

czas realizacji:

01.12.06 –31. 12.06

cel projektu: program kompleksowego wsparcia osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności realizowany przez Pogotowie Społeczne.


20. Zorganizowanie świąt Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i ubogich
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

2 000,00 zł

czas realizacji:

21.11.06 –24. 12.06

cel projektu: Gwiazdka 2006

2005
1. Stowarzyszenie Pogotowie Spolecznezapewnienie kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

1 432 600,00 zł

czas realizacji:

01.01.2005 – 31.12.2007

zaangażowanie środków w 2005

cel projektu: Zrealizowanie kompleksu działan niezbednych do reintegracji społecznej i usamodzielnienia sie osób bezdomnych


2. „Latwiej w rodzinie – program wsparcia rodzin i dzieci”
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

15 000 zł

czas realizacji:

01.01.05. – 31.12.05

cel projektu: Wsparcie rodzin znajdujących sie w sytuacji kryzysowej poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego


3. Program terapeutyczny i edukacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla sprawców przemocy
wspólfinansowanie:

Urząd Miasta Poznania

kwota otrzymanej dotacji:

18 270, 00 zł

czas realizacji:

01.02.05 – 31.12.05

cel projektu : Ochrona rodziny przed rozpadem spowodowanym występowaniem w niej zachowań przemocowych.


4. Zorganizowanie Swiat Wielkanocnych dla osób bezdomnych i ubogich
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

2 500,00 zł

czas realizacji:

01.03.05 – 31.03.05


5. Ochrona Praw Kobiet poprzez aktywizacje srodowisk kobiecych, edukacje oraz przeciwdzialanie przemocy w rodzinie
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urzad Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

2 000,00 zl

czas realizacji:

01.04.05. – 30.07.05

cel projektu: Podniesienie świadomosci prawnej w zakresie przysługujacym kobietom praw i środków ich ochrony


6. Klub Integracji Spolecznej
wspólfinansowanie:

Ministerstwo Polityki Spolecznej

kwota otrzymanej dotacji:

15 000,00 zl

czas realizacji:

01.06.05 – 31.10.05

cel projektu: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób dlugotrwale bezrobotnych


7. Wsparcie osób skazanych i po zakladach karnych w reintegracji spoleczno – zawodowej
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urzad Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:
5 500,00 zl
czas realizacji:

01.06.05 – 30.09.05

cel projektu: Systemowa pomoc mająca na celu obniżenie poczucia beznadziejności odczuwanej przez osoby skazane odbywajace karę pozbawienia wolności, za szczególnym uwzględnieniem możliwosci aktywizacji zawodowej po opuszczeniu zakladu karnego


8. Klub Aktywizacji Zawodowej
wspólfinansowanie:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

kwota otrzymanej dotacji:

21 600,00 zl

czas realizacji:

01.07.05. – 31.12.05

cel projektu: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób długotrwale bezrobotnych


9. Zorganizowanie Swiat Bozego Narodzenia dla Osób bezdomnych i ubogich
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

1000,00 zł

czas realizacji:

08.11.05 – 24.12.05

cel projektu: Zapewnienie godnego spędzenia Świąt Bożego Narodzenia osobom bezdomnym i ubogim, po przez zorganizowanie wieczerzy wigilijnej oraz wspólnego spedzania pierwszego i drugiego dnia świat.


10. Latwiej w rodzinie – program wsparcia rodzin i dzieci”
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

3 700,00 zł

czas realizacji:

12.10.05 – 24.12.05

cel projektu: Wsparcie rodzin znajdujących sie w sytuacji kryzysowej poprzez udzielenie wsparcia w postaci pomocy dorażnej, wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.


11. Pogotowie Spoleczne – przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu osób bezdomnych i zagrozonych bezdomnoscia
wspólfinansowanie:

Ministerstwo Polityki Spolecznej

kwota otrzymanej dotacji:

33 490,00 zł

czas realizacji:

14.10.05 – 31.12.05

cel projektu: Systemowa pomoc mająca na celu wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w procesie reintegracji społecznej, poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, osłonowych i aktywizujacych.


12. Pogotowie Spoleczne – przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu osób bezdomnych i zagrozonych bezdomnoscia
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

12 000,00 zł

czas realizacji:

10.05 – 12.05

cel projektu: Systemowa pomoc mająca na celu wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w procesie reintegracji społecznej, poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, osłonowych i aktywizujacych.

2004

1. Centrum Integracji i Animacji – Program Reintegracji Osób Bezdomnych

wspólfinansowanie:

Ministerstwo Polityki Spolecznej

kwota otrzymanej dotacji:

45.000,00 zł

czas realizacji:

24.09.2004 – 31.12.2004

cel projektu: Integrowanie podmiotów zaangazowanych w prace z osobami wykluczonymi; animowanie srodowisk lokalnych do tworzenia grup samopomocowych, pomoc dorazna i systemowa osobom bezdomnym.


2. Niwelowanie Stopnia Dysfunkcji Rodziny Wynikajacej z Zachowan Przemocowych
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urzad Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

3.000,00 zł

czas realizacji:

29.10.2004 – 24.12.2004

Program skierowany do rodzin, w których stwierdzono zachowania przemocowe, majacy ochronic rodzine przed rozpadem


3. Centrum Integracji i Animacji – Program Reintegracji Osób Bezdomnych
wspólfinansowanie:

Wielkopolski Urzad Wojewódzki

kwota otrzymanej dotacji:

6.000,00 zł

czas realizacji:

29.09.2004 – 20.12.2004

cel projektu: Pomoc dorazna i systemowa osobom bezdomnym, wspieranie tych osób w zdobywaniu umiejetnosci psychiczno – spolecznych poprzez tworzenie grup edukacyjnych, grup wsparcia i grup samopomocowych.

Section 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nisl lorem, dictum id pellentesque at, vestibulum ut arcu. Curabitur erat libero, egestas eu tincidunt ac, rutrum ac justo. Vivamus condimentum laoreet lectus, blandit posuere tortor aliquam vitae. Curabitur molestie eros.

Section 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nisl lorem, dictum id pellentesque at, vestibulum ut arcu. Curabitur erat libero, egestas eu tincidunt ac, rutrum ac justo. Vivamus condimentum laoreet lectus, blandit posuere tortor aliquam vitae. Curabitur molestie eros.

Section 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nisl lorem, dictum id pellentesque at, vestibulum ut arcu. Curabitur erat libero, egestas eu tincidunt ac, rutrum ac justo. Vivamus condimentum laoreet lectus, blandit posuere tortor aliquam vitae. Curabitur molestie eros.

Section 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nisl lorem, dictum id pellentesque at, vestibulum ut arcu. Curabitur erat libero, egestas eu tincidunt ac, rutrum ac justo. Vivamus condimentum laoreet lectus, blandit posuere tortor aliquam vitae. Curabitur molestie eros.

Section 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nisl lorem, dictum id pellentesque at, vestibulum ut arcu. Curabitur erat libero, egestas eu tincidunt ac, rutrum ac justo. Vivamus condimentum laoreet lectus, blandit posuere tortor aliquam vitae. Curabitur molestie eros.

Section 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nisl lorem, dictum id pellentesque at, vestibulum ut arcu. Curabitur erat libero, egestas eu tincidunt ac, rutrum ac justo. Vivamus condimentum laoreet lectus, blandit posuere tortor aliquam vitae. Curabitur molestie eros.