Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Program Edukacyjno-terapeutyczny

Program Terapeutyczno-wspierający Dla Osób Bezdomnych Uzależnionych

Celem programu jest wsparcie osób bezdomnych uzależnionych.

Program skierowany jest do bezdomnych przebywających w ośrodkach, hostelach i schroniskach dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych uzależnionych nieobjętych pomocą systemową – bezdomnych żyjących poza placówkami (klatki schodowe, dworce, koczowiska).

W ramach programu prowadzimy:

  • grupę motywującą z elementami edukacji z zakresu uzależnień – grupa realizuje program przedterapeutyczny, wprowadzenie w tematykę uzależnienia i przygotowanie do uczestnictwa w terapii w specjalistycznej placówce
  • grupę wspierającą z elementami terapeutycznymi– grupa adresowana do osób, które ukończyły program terapii w specjalistycznych placówkach,
  • indywidualne poradnictwo terapeutyczne. Celem poradnictwa terapeutycznego jest zdiagnozowanie osoby pod kątem uzależnienia a następnie zmotywowanie jej do podjęcia leczenia, bieżące wspieranie osób w utrzymaniu abstynencji,
  • pracę w środowisku osób bezdomnych – jej celem jest zmotywowanie osób bezdomnych uzależnionych żyjących na dworcach, działkach do podjęcia leczenia.
  • grupę edukacyjną na temat zdrowego stylu życia

Program jest współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania