Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Program Edukacyjno-terapeutyczny

Program Edukacyjno-terapeutyczny Dla Sprawców Przemocy

Celem programu jest przekazanie sprawcom przemocy wiedzy na temat tego, czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje, formy i dynamika; a także ujawnienie negatywnych norm i wzorców kulturowych wykorzystywanych do wspierania postaw dominacji, władzy i kontroli sprawcy nad ofiarą.

W ramach programu prowadzimy:

  • grupę edukacyjno – terapeutyczną dla sprawców – Grupa ma charakter zamknięty. Zajęcia w grupie prowadzone są przez psychologów. Poprzez udział w grupie jej uczestnicy rozwijają umiejętności samokontroli, wypracowują zasady współżycia w rodzinie i społeczeństwie bez używania przemocy
  • grupę edukacyjno – terapeutyczna dla sprawców, którzy uczestniczyli już w programach skierowanych dla osób stosujących przemoc- Grupa ma charakter otwarty. Zajęcia w grupie prowadzone są przez psychologów. Poprzez udział w grupie jej uczestnicy rozwijają umiejętności samokontroli, wypracowują zasady współżycia w rodzinie i społeczeństwie bez używania przemocy
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • poradnictwo prawne
  • indywidualne poradnictwo socjalne