Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Centrum Integracji Społecznej

O programie

Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” to program, którego celem jest pomoc w powrocie na rynek pracy osobom bezrobotnym.

W tym celu prowadzone są:

 • zajęcia w warsztatach nauki zawodu:
   • warsztat ogólnobudowlano – sprzątający
   • warsztat krawiecki z elementami rękodzieła
   • warsztat handlowo – usługowy
 • zajęcia z zakresu obsługi komputera
 • zajęcia rozwijające kompetencje psycho – społeczne:
   • warsztaty rozwoju osobistego
   • warsztaty aktywizacji zawodowej
   • grupa samokształceniowa
   • zajęcia z zakresu wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
   • zajęcia z zakresu planowania życia

Dodatkowo każdy uczestnik Centrum:

 • ma możliwość skorzystania ze wsparcia towarzyszącego: wsparcie socjalne, psychologiczne, praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy, działania integracyjne
 • ma zapewnione dwa posiłki dziennie
 • jest objęty ubezpieczeniem NWW
 • ma odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne
 • ma prawo do 6 dni urlopu w ciągu roku
 • otrzymuje środki ochrony osobistej (warsztat ogólnobudowlano – sprzątający)
 • przechodzi szkolenie BHP i badania lekarskie dopuszczające do udziału w zajęciach

Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w wymiarze 6 godzin dziennie, uczestnicy CIS otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości odpowiadającej zasiłkowi dla osób bezrobotnych. Pierwszy miesiąc uczestnictwa to okres próbny, po którym udział może być przedłużony do 11 miesięcy. Uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości opowiadającej 120% zasiłkowi dla bezrobotnych (wysokość wypłacanego świadczenia uzależniona jest od frekwencji).