Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Program mieszkalnictwa

O programie

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w swych założeniach pomaga osobom nieposiadającym w danym momencie schronienia. Dla tych osób prowadzimy program mieszkalnictwa, w ramach którego prowadzimy:

  • Hostele dla osób bezdomnych
  • Mieszkania treningowe
  • Mieszkania chronione

Celem funkcjonowania programu jest zapewnienie schronienia osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, placówki wychowawczo- opiekuńcze, osobom uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Dzieje się to poprzez działania wspierające wyjście z bezdomności, prace socjalną, szeroko pojęte działania aktywizujące i wsparcie terapeutyczne, udzielenie takiej pomocy by nasi mieszkańcy mieli możliwość pełnego usamodzielnienia się i życia poza ośrodkami dla osób bezdomnych.

W ramach programu dysponujemy ponad 200 miejscami. W każdym roku w naszych hostelach i mieszkaniach usamodzielnia się około 100 osób.