Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Stowarzyszenie

Partnerzy

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się problematyką wykluczenia społecznego.

Współpraca obejmuje:

 • tworzenie i realizacja wspólnych programów,
 • bezpośrednie wsparcie osób wykluczonych społecznie,
 • wymianę doświadczeń,
 • wizyty studyjne,
 • szkolenia i konferencje.

Stowarzyszenie współpracuje min z następującymi podmiotami:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznania
 • Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Schronisko Miejskie dla Mężczyzn w Szczepankowie
 • Stowarzyszenie Dostępnego Budownictwa
 • Stowarzyszenie „Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny”
 • Stowarzyszenie Szkoła „Barki” im. H.Ch.Kofoeda –Centrum Integracji Społecznej
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Monar- Markot
 • Dom Pomocna Dłoń w Blońsku
 • Stowarzyszenie Etap
 • Radą Osiedla Antoninek Zieliniec Kobylepole
 • Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
 • Wielkopolski Bank Żywności

Działalność Stowarzyszenia jest wspierana dotacjami przez:

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki
 • Ministerstwo Polityki Społecznej
 • Urząd Miasta Poznania
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • Fundacja „Bank Dziecięcych Uśmiechów” BZWBK
 • Aquanet SA
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Fundacja TESCO Dzieciom
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • VOLKSWAGEN GROUP SERVICES SA
 • Kompania Piwowarska SA