Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Świetlica socjoterapeutyczna „Borówki”

O programie

Świetlica socjoterapeutyczna „Borówki” jest placówką wsparcia dziennego, funkcjonującą od 2005 roku w budynku Pogotowia Społecznego przy ulicy Borówki 4. Jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, mieszkających w Poznaniu. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe:

  • grupa młodsza (6-13 lat)
  • grupa starsza (14-18 lat)

W zależności od pomysłu na zajęcia prowadzimy również zajęcia wspólne

Co dzieje się w Świetlicy?

  • zajęcia socjoterapeutyczne – zajęcia socjoterapeutycznie skierowane są na rozwój własnych umiejętności społecznych, rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze złością, ze stresem, przepracowywanie swoich słabych stron oraz wzmacnianie zasobów. W ramach tych zajęć prowadzimy również zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz edukację seksualną.
  • zajęcia „Alternatywne Formy Spędzania Czasu” – podczas trwania tych zajęć uczestnicy świetlicy mają szanse wspólnie spędzić czas pozalekcyjny w sposób, który pokazuje, że nie tylko komputery, telefony, tablety czy inne najnowsze technologie mogą być atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Gry planszowe, edukacyjne, zajęcia plastyczne (często tematyczne związane z porą roku czy zbliżającymi się właśnie świętami), ruchowe, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, wyjścia do kina, na łyżwy, do muzeum czy innych miejsc rozrywki to nieodłączny element tych zajęć. Zajęcia te pozwalają też na integracje grupy, budowanie relacji poprzez wspólną zabawę i spędzanie czasu z osobami często bardzo od siebie różnymi.
  • zajęcia indywidualne – zajęcia te prowadzone są przez jednego z wychowawców, każdy z uczestników świetlicy ma możliwość raz w tygodniu w takich zajęciach uczestniczyć, dopasowane są one do aktualnej potrzeby i sytuacji podopiecznych. Obejmują m.in.: wsparcie psychologiczne, poradnictwo, wsparcie w radzeniu sobie z aktualnymi trudnościami, pracę terapeutyczną, reedukację, nadrabianie zaległości szkolnych. Zajęcia te prowadzone są przez wychowawców pedagogów lub psychologa.
  • zajęcia edukacyjne – codziennie w ramach funkcjonowania świetlicy odbywają się godzinne zajęcia edukacyjne, w których uczestniczyć mogą wszystkie osoby zapisane do projektu świetlicowego. W trakcie tych zajęć dzieci i młodzież odrabiają, pod czujnym okiem wychowawców, zadania domowe oraz przygotowują do zbliżających się wydarzeń szkolnych, takich jak kartkówki, sprawdziany czy odpowiedzi ustne. W ramach tych zajęć odbywają się również różne gry logiczne, strategiczne, rozwijające funkcjonowanie poznawcze.
  • organizowanie czasu wolnego w trakcie trwania ferii zimowych oraz wakacji – ferie zimowe oraz wakacje w świetlicy są czasem w którym poza codziennymi zajęciami, dużo się dzieje. Podczas zimowych dni wolnych, częściej organizowane są wyjścia do instytucji kulturalnych czy rozrywkowych. Wakacje to, natomiast przede wszystkim wyjazdy na kolonie z dziećmi i młodzieżą.
  • dodatkowe projekty: „Osiedlowy Klub Sportowy” – w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na prowadzenie zajęć sportowych. Zajęcia te będą prowadzone przez trenera w konwencji treningów sportowych w ramach trzech dyscyplin: piłki nożnej, koszykowej i siatkowej.

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.