Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Program Streeworking

O Programie

STREETWORKING

Streetworking jest formą pracy socjalnej prowadzonej przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników z osobą bezdomną pozostającą poza systemem pomocy instytucjonalnej w jej środowisku, na jej zasadach, w jej tempie i w oparciu o plan, który zaakceptowała.

Charakter działań streetworkerów każdorazowo dostosowany jest do specyfiki osoby, z którą mają oni kontakt, tym niemniej usystematyzowany jest w następujący sposób:

 • Badanie środowiska i docieranie do osób bezdomnych
 • Nawiązywanie kontaktu
 • Budowanie i utrzymywanie relacji
 • Wytyczenie i realizacja planu działania

Najważniejszym elementem pracy streetworkera jest budowanie relacji z osobom bezdomną, która niezbędna jest do dzielenia skutecznej pomocy. Budowanie relacji jest procesem długotrwałym i możliwe jest wtedy, gdy osoba bezdomna zaakceptuje i zaufa streetworkerowi, w procesie tym aktywnie uczestniczą obydwie strony. Dzięki takiej współpracy możliwe będzie ustanowienie więzi będącej pomostem pomiędzy osoba pomagająca a osoba bezdomną Poprzez cały czas swojej pracy nie zależnie od etapu, na którym pracują z daną osoba może dojść do sytuacji, w której potrzebne są działania interwencyjne.

Streetworkerzy przygotowani są także do udzielenia pierwszej pomocy, wezwania adekwatnej pomocy. Będą też na miejscu zdarzenia do przybycia odpowiednich służb oraz towarzyszyć podczas interwencji.

DLA KOGO

Streetworkerzy pracują z osobami w kryzysie bezdomności przebywającymi w tzw. miejscach niemieszkalnych (pustostany, działki, szłasy, koczowiska itd.) oraz w przestrzeni publicznej (ulice, galerie handlowe, dworce itd.).

Osoby w kryzysie bezdomności ulicznej bardzo często znajdują się w złej kondycji psycho fizycznej, zmagają się z uzależnieniem, samotnością, odrzuceniem, poprzez sytuacje w jakiej się znajdują są mają ograniczona (lub nawet sa pozbawieni) dostępu do pomocy instytucjonalnej. Osoby te mają trudności z nawiązaniem kontaktu czy zwróceniem się o pomoc.

Dla nich streetworker może stanowić jedyną możliwość skorzystania z systemu pomocy społecznej

STREETWORKING W POGOTOWIU SPOŁECZNYM

9 streetworkerów
3 realizowane programy:

 • Streetworking
 • Program terapeutyczno – wspierający dla osób bezdomnych uzależnionych
 • Mobilny Punkt Pomocy
 • Ponad 300 godzin wyjść w miesiącu
 • Streetworking jest pierwszym elementem systemu pomocy (nie ogranicza się do redukcji szkód, angażuje osoby zainteresowane w pomoc, streetworkerzy pracują także w placówkach dla osób bezdomnych)

KADRA

Nasza kadra liczy 9 osób i są to bardzo różne osoby

Naszymi streetworkerami są:

 • zarówno osoby z doświadczeniem bezdomności jak i
 • osoby z wykształceniem społecznym
 • osoby w różnym wieku
 • osoby z różnym wykształceniem
 • osoby z różnymi zawodami

KONTAKT

Zespół streetworkerów

ul. Borówki 12 , Poznań
Tel. 61 8705 770
Kom 515 005 006
e- mail: street@pogotowiespoleczne.org.pl