Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Program Edukacyjno-terapeutyczny

Kadra

Anna Grzelak

 • magister psychologii (specjalność: psychologia kliniczna i psychologia pracy) oraz pedagogiki, specjalność: promocja zdrowia i socjoterapia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • absolwent studiów podyplomowych w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii, WNS, UAM Poznań, w ranach studiów odbyły się m. in. następujące zajęcia
 • mechanizmy seksualnego wykorzystania dziecka w rodzinie i poza rodziną – 20 h wykładów
 • psychologia zeznań dzieci jako ofiar nadużyć seksualnych – 6 h wykładów
 • postępowanie psychologiczne z dzieckiem wykorzystanym seksualnie – 22 h wykładów
 • postępowanie psychologiczne z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie i wykorzystanym seksualnie – 4h wykładów
 • interwencje wobec kobiet po traumie zgwałcenia – 10 h wykładów
 • przestępstwa seksualne – 6 h wykładów
 • diagnoza zaburzeń seksualnych 44h warsztatów (nie wiem czy to by uznali)
 • absolwent Kursu Podstawowego w zakresie terapii systemowej indywidualnej i rodzin, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu
 • Warsztat – „Dialog Motywujący – jak skutecznie motywować do zmiany” organizowany przez PROGRESS, 2013
  od 05.2015 r. Szkolenie „Podstawowe Umiejętności Udzielania Pomocy Psychologicznej oraz Nowoczesne Metody Diagnozowania i Terapii Uzależnienia i Psychoterapii Członków Rodzin” – szkolenie akredytowane przez PARPA
 • kurs kierownika i wychowawcy kolonijnego
 • od 2013r. – Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, praca na stanowiskach wychowawca, psycholog- socjoterapeuta oraz kierownik w świetlicy socjoterapeutycznej Borówki
 • od 2011 – współpraca ze Stowarzyszeniem Pogotowie Społeczne – praca w charakterze wolontariusza w Świetlicy Socjoterapeutycznej Borówki
 • od 2015r. stażysta w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, plac Kolegiacki 12a Poznań

Marcin Józefiak

 • Dyplom ukończenia Wydziału Prawa i Administracji UAM – studia magisterskie na wydziale prawa 2005
 • Radca Prawny – Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
 • członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu od 1.04.2009 r.

Doświadczenie:

 • roczne uczestnictwo w Akademickiej Poradni Prawnej przy UAM w Poznaniu,
 • jako inspektor w Wydziale Podatków Pośrednich, 2 lata i cztery miesiące pracy jako starszy inspektor ds. prawnych w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu,
 • Szkolenia z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego dla grup do 200 osób.
 • Od 2008 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem udzielając bezpłatnej pomocy

Renata Skoraszewska

 • 1982-1987- studia magisterskie na kierunku psychologia UAM w Poznaniu
 • 1988-2007- praca w Poradni Leczenia Uzależnień Śródka- Rataje w Poznaniu: diagnoza i terapie osób uzależnionych od alkoholu i hazardu oraz ich rodzin, w tym też dorosłych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, terapia dla osób z zaburzeniami odżywiania (bulimia), prowadzenie konsultacji indywidualnych oraz praca z grupą
 • 1994 – szkolenie NEST z elementami terapii własnej dla osób zainteresowanych pomaganiem osobom po doświadczeniu przemocy, zaniedbania i strat okołoporodowych-200 godz.
 • 1996 Studium Pomocy Psychologicznej (250 godz.)
 • 1996 -1997- Studium Terapii Uzależnień- Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości Warszawa
 • 1997 – dwutygodniowy staż w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach
 • 1997-1998 – Systemowa Terapia Rodzin, kurs podstawowy, Wielkopolski Oddział Towarzystwa Terapii Systemowej
 • 2003 – 2007 – dyżury w telefonie zaufania dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
 • 2007- 2011 – Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej – szkolenie certyfikujące psychoterapeutów
 • 2007-2008 – praca w charakterze terapeuty uzależnień i psychoterapeuty w OPS w Swarzędzu
 • 2009 -2010 praca w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień w Kościanie
 • 2007- praca psychoterapeutyczna pod superwizją w Ośrodku Psychoterapii Empatia w Poznaniu w wymiarze 2 dni w tygodniu

Alicja Drgas

 • magister psychologii (psychologia kliniczna) i mgr filozofii – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • psychoterapeuta w trakcie szkolenia (uprawnienia do prowadzenie psychoterapii po II roku studium. Studium Psychoterapii Integratywnej SPCH w Warszawie (obecnie III rok)
  osoba pracująca w latach 2008 do 2015 na stanowiskach psycholog- socjoterapeuta, wychowawca oraz kierownik w świetlicy socjoterapeutycznej. Autorka projektów i programów realizowanych w świetlicy socjoterapeutycznej „Borówki”
 • kurs „Socjoterapeutyczne formy wspierania dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”- Wielkopolska fundacja ETOH
 • kurs „Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania” – ROPS Poznań
 • „Praktyczna pomoc psychologiczna dla osób po doświadczeniach traumatycznych na podstawie doświadczenia counselingu brytyjskiego” SPCH Poznań
 • warsztat „Rozpoznanie i pierwsza interwencja w przypadku podejrzenia wykorzystywania seksualnego dziecka” – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Poznań
 • kurs wprowadzający do – metody Wideotrenigu Komunikacji- Fundacja na rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych „PLUS” Kraków
 • kurs „Arteterapia z estezjoterapią”- Stowarzyszenie Twórcze NOWA NOWA
 • kurs kierownika i wychowawcy kolonijnego
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • Joanna Wyciechowska – pedagog
 • Studium Profilaktyki Uzależnień, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne 2004
 • Szkolenie z zakresu muzykoterapii
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców placówek wypoczynku, zorganizowanego przez Prywatną Placówkę Szkoleniową (1999 r.)
 • Dyplom studiów wyższych na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, uzyskanie tytułu magistra (2002 r.)
  Szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie miasta Poznania, organizowane przez Wielkopolską Fundację ETOH Kalisz (2002 r.)
 • Zaświadczenie o udziale w konferencji „Po pierwsze nie szkodzić”, zorganizowanej przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie (2005 r.)
 • Zaświadczenie o udziale w konferencji NT. „ Praca z rodziną zmarginalizowaną”, zorganizowanej przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie (2006 r.)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w Ogólnopolskiej Konferencji „Profilaktyka a samoorganizacja społeczności lokalnych”, zorganizowanej przez Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Instytut Psychologii UAM w Poznaniu (2006 r.)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach superwizyjno- warsztatowych na temat „ Wykorzystanie idei systemowych w pracy pracownika Pogotowia Społecznego” (listopad 2008)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach superwizyjno- warsztatowych w pracy pracownika socjalnego (listopad 2008)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium superwizyjnym (grudzień 2008)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów uzależnień(grudzień 2009)
 • Certyfikat uczestnictwa w wykładach otwartych pt” Dziecko. Mały człowiek”- „ To co chcielibyśmy wiedzieć o rozwoju małego dziecka”(Maj 2010)
 • Certyfikat uczestnictwa w wykładach otwartych pt Dziecko. Mały człowiek”- O samodzielności w codzienności, czyli dlaczego warto wspierać samodzielność małych dzieci oraz Trudne emocje – co robić, gdy małe dziecko się złości”(czerwiec 2010)
 • Certyfikat udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej” Mądre wychowanie” zorganizowanej przez Terenowy Komitet ochrony Praw dziecka we współpracy z Rzecznikiem Praw dziecka oraz Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu (październik 2010)
 • Udział w konferencji organizowanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki ”Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zmiany w przepisach, działalność instytucjonalna”(październik 2010)