Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Program mieszkalnictwa

Mieszkania chronione

Jest to nowy program, który rozpoczęliśmy w czerwcu 2016 roku. W ramach programu posiadamy 2 mieszkania na terenie Poznania, w których mieszkać może od 14 do 18 osób.

  • Mieszkanie przy ul. Zeylanda
  • Mieszkanie przy ul. Jackowskiego

Program adresowany jest dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, głównie dla osób bezdomnych. Będą to zarówno mężczyźni jak i kobiety. Głównymi odbiorcami programu będą:

  • osoby w wieku powyżej 60 lat
  • osoby z ustalonym stopniem niepełnosprawności
  • osoby oczekujące na przydział lokalu socjalnego

Beneficjentami programu są osoby w wieku powyżej 60 lat lub osoby z ustalonym stopniem niepełnosprawności oraz osoby oczekujące na przydział lokalu socjalnego, są to osoby którym stan zdrowia pozwala na samodzielne funkcjonowanie. Uczestnicy programu realizują ustalenia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności oraz posiadają stałe źródło dochodu. W trakcie pobytu w mieszkaniu chronionym beneficjenci będą starać się o uzyskanie lokalu mieszkalnego z zasobów miasta Poznania lub oczekiwać na miejsce w Domu Pomocy Społecznej.

Program jest realizowany we współpracy z Ośrodkiem dla Osób Bezdomnych nr 1