Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Program mieszkalnictwa

Kadra programu

Zbigniew Popadiuk

 • Certyfikat Kofoeds Skole w zakresie praktycznego zastosowania idei „Pomocy ku samopomocy” w pracy socjalnej (1999)
 • Kurs opiekuna kolonijnego
 • Szkoła Animacji Socjalnej (2003)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister pedagogiki (2007 rok)
 • Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w ramach Studium Metod Korekcyjnych (2009)
 • Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu – dyplom pracownika socjalnego (1998)
 • Licencjat pedagogiki pracy socjalnej na Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku (2000)
 • Certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w ramach Studium Profilaktyki Uzależnień, 2004
 • Certyfikat ukończenia szkolenia dla pracowników socjalnych – Reintegracja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych w Poznaniu (2007
 • Jesienna Szkoła Streetworkingu – Agenda Bezdomności (2007)

Agnieszka Szczygieł

 • Absolwent studiów magisterskich na kierunku pedagogika, specjalność: resocjalizacja, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • od 2013r. pracownik Pogotowia Społecznego
 • w latach wrzesień 2013 – maj 2014 r, praca w charakterze pedagoga, prowadzenie zajęć z dziećmi,
 • od maja 2014r. praca w hostelu z osobami bezdomnymi

Kornelia Piotrowska

 • Pracownik socjalny – Licencjat Pracy Socjalnej – Kolegium Pracowników Służb Społecznych (2010)
 • Przeszkolenie z zakresu streetworkingu przeprowadzone przez angielską organizację „Broadway street to home”
 • Kurs pierwszej pomocy (2007)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie przeciwdziałania handlu ludźmi; organizator: Stowarzyszenie Edukacyjne Służb Społecznych w Poznaniu (2008)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie pracy z dziećmi na ulicy; organizator: Polski Komitet Ochrony Praw Dziecka (2008)
 • Instruktor Terapii Uzależnień – Szkoła Policealna. Centrum kształcenia Kadr – „Profesja” 2006
 • Jesienna Szkoła Streetworkingu, organizator: Agenda Bezdomności (2007 r.)

Joanna Wyciechowska

 • Studium Profilaktyki Uzależnień, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne 2004
 • Szkolenie z zakresu muzykoterapii
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców placówek wypoczynku, zorganizowanego przez Prywatną Placówkę Szkoleniową (1999 r.)
 • Dyplom studiów wyższych na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, uzyskanie tytułu magistra (2002 r.)
 • Szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie miasta Poznania, organizowane przez Wielkopolską Fundację ETOH Kalisz (2002r.)
 • Zaświadczenie o udziale w konferencji „Po pierwsze nie szkodzić”, zorganizowanej przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie (2005 r.)
 • Zaświadczenie o udziale w konferencji NT. „ Praca z rodziną zmarginalizowaną”, zorganizowanej przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie (2006 r.)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w Ogólnopolskiej Konferencji „Profilaktyka a samoorganizacja społeczności lokalnych”, zorganizowanej przez Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Instytut Psychologii UAM w Poznaniu (2006 r.)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach superwizyjno – warsztatowych na temat „ Wykorzystanie idei systemowych w pracy pracownika Pogotowia Społecznego” (listopad 2008)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach superwizyjno- warsztatowych w pracy pracownika socjalnego (listopad 2008)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium superwizyjnym (grudzień 2008)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów uzależnień(grudzień 2009)
 • Certyfikat uczestnictwa w wykładach otwartych pt ”Dziecko. Mały człowiek”- „To co chcielibyśmy wiedzieć o rozwoju małego dziecka”(Maj 2010)
 • Certyfikat uczestnictwa w wykładach otwartych pt Dziecko. Mały człowiek”- O samodzielności w codzienności, czyli dlaczego warto wspierać samodzielność małych dzieci oraz Trudne emocje – co robić, gdy małe dziecko się złości”(czerwiec 2010)
 • Certyfikat udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej” Mądre wychowanie” zorganizowanej przez Terenowy Komitet ochrony Praw dziecka we współpracy z Rzecznikiem Praw dziecka oraz Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu (październik 2010)
 • Udział w konferencji organizowanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki ”Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zmiany w przepisach, działalność instytucjonalna”(październik 2010)

Alina Grygołowicz

 • magister socjologii – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • studia uzupełniające z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej – Wojewódzki Ośrodek Medyczny w Jeleniej Górze
 • Studium Podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Studium przedmiotowo – metodyczne – Przysposobienie do życia w rodzinie, Instytut Kształcenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Szkolenie – Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży – diagnoza i interwencja – Terenowy Komitet ochrony Praw dziecka w Poznaniu
 • Tytuł nauczyciela Mianowanego
 • Szkolenie z zakresu – Obowiązki kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie nadzoru i kontroli wewnętrznej w świetle przepisów nowelizacji ustawy o finansach publicznych

 

Jolanta Bogucka – opiekun
Renata Laufer – opiekun
Krystyna Zrałka – opiekun