Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Program mieszkalnictwa

Mieszkania treningowe

Od 2008 roku stowarzyszenie prowadzi program mieszkań wspieranych / treningowych. W chwili obecnej dysponujemy 3 takimi lokalami, w których mieszkać może około 25 osób.

Program skierowany jest do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Udział w Programie prócz zapewnienia schronienia daje osobom możliwość spróbowania samodzielnego życia z jednoczesnym zapewnieniem specjalistycznego wsparcia w zakresie integracji społecznej i zawodowej. Mieszkańcy maja możliwość uczestnictwa w grupach terapeutycznych, edukacyjnych, wspierających, samopomocowych, w warsztatach dla rodzin i innych)

ul. Żeglarska

przy ul Żeglarskiej posiadamy domek jednorodzinny (najem z zasobów prywatnych) wraz z ogródkiem, mieszkać w nim może grupa ok 15 osób. W programie biorą udział osoby posiadające zatrudnienie, zasiłek reintegracyjny wynikający z uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, rentę lub emeryturę. Okres pobytu jest określony i wynosi od 6 do 12 miesięcy lub do momentu otrzymania lokalu z zasobów miejskich. Głównym celem prowadzonego mieszkania jest przygotowanie do samodzielnego życia w środowisku społeczności lokalnej.

oś. Armii Krajowej

mieszkanie przy os. Armii Krajowej (najem z zasobów prywatnych) mieści w jednym z bloków, mieszka tam grupa 4-5 osób. W programie biorą udział osoby posiadające zatrudnienie, zasiłek reintegracyjny wynikający z uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, rentę lub emeryturę. Okres pobytu jest określony i wynosi od 6 do 12 miesięcy lub do momentu otrzymania lokalu z zasobów miejskich. Głównym celem prowadzonego mieszkania jest przygotowanie do samodzielnego życia w środowisku społeczności lokalnej.

ul. Mielżyńskiego

mieszkanie przy ul. Mielżyńskiego w Swarzędzu (najem z zasobów prywatnych) w przeciwieństwie do pozostałych skierowane jest dla seniorów. Mogą w nim mieszkać 4 osoby. Utrzymują się one z rent, emerytur lub zasiłków stałych. Ze względu na stan zdrowia i brak możliwości uzyskania lokalu z zasobów miejskich lub samodzielnego wynajmu na wolnym rynku oraz zbyt dobrego funkcjonowania, aby zamieszkać w DPS pobyt tychże osób jest bezterminowy