Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Centrum Integracji Społecznej

Rekrutacja

Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach Centrum składa wniosek o wydanie skierowania do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania. Następnie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na jego podstawie wystawia skierowanie- jedno trafia do kandydata jedno do Centrum Integracji Społecznej. W tym momencie osoba zainteresowana powinna zgłosić się do Centrum, gdzie zostanie przeprowadzona dalsza rekrutacja – w przypadku braku miejsc kandydat trafia na listę oczekujących – pracownik Centrum skontaktuje się w momencie zwolnienia miejsca.

Rekrutacja w Centrum polega na odbyciu rozmowy rekrutacyjnej z zespołem Centrum: pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiem. Na tej podstawie zawierany jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego określający warunki udziału w CIS. Pierwszy miesiąc udziału ma charakter próbny – po jego pomyślnym przejściu uczestnictwo zostaje przedłużone na kolejne 11 miesięcy.