Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Centrum Integracji Społecznej

Oferta współpracy – praktyki zawodowe

Zachęcamy do nawiązania współpracy z Centrum Integracji Społecznej w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla uczestników CIS. Praktyki zawodowe stwarzają pracodawcy możliwość:

  • rekrutacji kandydatów w ramach przyuczenia do zawodu
  • obserwacji rekomendowanych osób w środowisku zawodowym
  • przygotowania osób do własnych oczekiwań, profilu firmy i do wymagań współczesnego rynku pracy

Dodatkowo pracodawca nie ponosi kosztów ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia NWW czy badań lekarskich – te są po stronie Centrum. Pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia uczestnika praktyk w zakresie BHP, zapewnienia odzieży ochronnej i wniesienia do Centrum opłaty za praktyki zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Umowa o praktyki zawarta może być na okres maksymalnie do 3 miesięcy.

Kontakt : Magdalena Borowiec, tel. 618876623, email: cis@pogotowiespoleczne.org.pl