Drukuj

Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach Centrum składa wniosek o wydanie skierowania do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania. Następnie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na jego podstawie wystawia skierowanie- jedno trafia do kandydata jedno do Centrum Integracji Społecznej.  W tym momencie osoba zainteresowana powinna zgłosić się do Centrum, gdzie zostanie przeprowadzona dalsza rekrutacja – w przypadku braku miejsc kandydat trafia na listę oczekujących – pracownik Centrum skontaktuje się w momencie zwolnienia miejsca.

Rekrutacja w Centrum polega na odbyciu rozmowy rekrutacyjnej z zespołem Centrum: pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiem. Na tej podstawie zawierany jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego określający warunki udziału w CIS. Pierwszy miesiąc udziału ma charakter próbny – po jego pomyślnym przejściu uczestnictwo zostaje przedłużone na kolejne 11 miesięcy.

Super User
Odsłony: 5541