Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Świetlica socjoterapeutyczna „Borówki”

Informacja dla rodziców

W świetlicy odbywają się cykliczne zebrania, na nich to omawiane są bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy oraz zachowaniem dzieci.

Rodzice mają możliwość korzystania z konsultacji wychowawczych, prowadzonych przez wychowawców – w ramach tych konsultacji mogą otrzymać wsparcie w bieżących trudnościach związanych z procesem wychowania. Konsultacje wychowawcze odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu z wychowawcą.

Dla rodziców 2 razy w roku organizujemy warsztaty kompetencji wychowawczych – prowadzone są one przez zewnętrznego trenera, który współpracuje już z nami dłuższy czas. Rodzice sami mogą zgłaszać zapotrzebowanie na tematy warsztatów.