Przeciwdziałanie


wykluczeniu społecznemu


Read more

Pomoc doraźna dla osób


wykluczonych społecznie


Read more

RODZINNA PORADNIA


PSYCHOLOGICZNA "NA ŚRÓDCE"


Read more

wesprzyj nasze stowarzyszenie


1% swojego podatku


Read more
Już dziś -23 września Pogotowie Społeczne bierze udział w zbiórce żywności pod nazwą Podziel się Posiłkiem. Spotkacie nas w Auchan Komorniki Zebrana...
Warsztaty rozwojowe dla kobiet "Relacja z dzieckiem zaczyna się od relacji ze sobą". Zapraszamy kobiety, które zostały mamami i doświadczają jaka jest to...
20.09.2016 przedstawiciel Stowarzyszenia "Pogotowie Społeczne" uczestniczył w pierwszym powakacyjnym spotkaniu Partnerstwa Lokalnego na Śródce. Spotkanie...
We wtorek 20.09.2016 odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie grupy ds. zatrudnienia socjalnego działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej...
W dniu 3 września 2016 roku odbył się kolejny festyn osiedlowy organizowany przez partnerstwo: Stowarzyszenia: Pogotowie Społeczne, Monar oraz Radę...

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.