Drukuj

Celem programu jest przekazanie sprawcom przemocy wiedzy na temat tego, czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje, formy i dynamika; a także ujawnienie negatywnych norm i wzorców kulturowych wykorzystywanych do wspierania postaw dominacji, władzy i kontroli sprawcy nad ofiarą.

W ramach programu prowadzimy:

  • grupę edukacyjno – terapeutyczną dla sprawców  - Grupa ma  charakter zamknięty. Zajęcia w grupie prowadzone są przez psychologów.  Poprzez udział w grupie jej uczestnicy rozwijają umiejętności samokontroli,  wypracowują zasady współżycia w rodzinie i społeczeństwie bez używania przemocy
  • grupę edukacyjno – terapeutyczna dla sprawców, którzy uczestniczyli już w programach skierowanych dla osób stosujących przemoc- Grupa ma charakter otwarty. Zajęcia w grupie prowadzone są przez psychologów. Poprzez udział w grupie jej uczestnicy rozwijają umiejętności samokontroli, wypracowują zasady współżycia w rodzinie i społeczeństwie bez używania przemocy
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne 
  • poradnictwo prawne   
  • indywidualne poradnictwo socjalne 
Super User
Odsłony: 5060