Świetlica

Kadra Świetlicy

Zespół:

Anna Grzelak, kierownik świetlicy:

 • magister psychologii (specjalność: psychologia kliniczna i psychologia pracy) oraz pedagogiki, specjalność: promocja zdrowia i socjoterapia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • absolwent studiów podyplomowych w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii, WNS, UAM Poznań
 • od 2015 r.  Szkolenie „Podstawowe Umiejętności Udzielania Pomocy Psychologicznej oraz  Nowoczesne  Metody  Diagnozowania  i  Terapii  Uzależnienia  i  Psychoterapii Członków Rodzin” – szkolenie akredytowane przez PARPA
 • absolwentka Kursu Podstawowego w zakresie terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu
 • kurs wychowawcy kolonijnego
 • kurs kierownika kolonijnego
 • kurs „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie według metody Duluth”, Warszawa 2016
 • współpracuje z Pogotowiem Społecznym w ramach innych projektów jako psycholog/terapeuta  w kontakcie indywidualnym oraz grupowym.

Dobrosław Rola, wychowawca świetlicy: 

 • absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: socjoterapia i promocja zdrowia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • student studiów II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
 • paroletni współpracownik, w charakterze wolontariusza, poznańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ściślej Programu Wsparcia Rodziny oraz świetlicy socjoterapeutycznej Fundacji AMICI (około 1 000 godzin pracy)

Agnieszka Szczygieł, wychowawca wspomagający:

 • absolwent studiów magisterskich na kierunku pedagogika, specjalność: resocjalizacja, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • od 2013r. pracownik Pogotowia Społecznego  - w latach wrzesień 2013 – maj 2014 r, praca w charakterze pedagoga, prowadzenie zajęć z dziećmi, od maja 2014r. praca w hostelu z osobami bezdomnymi
 • wolontariuszka świetlicy socjoterapeutycznej Borówki
Super User
Odsłony: 6713

Świetlica "Borówki"

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.