Świetlica

Informacje dla rodziców

W świetlicy odbywają się cykliczne zebrania, na nich to omawiane są bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy oraz zachowaniem dzieci. 

Rodzice mają możliwość korzystania z konsultacji wychowawczych, prowadzonych przez wychowawców – w ramach tych konsultacji mogą otrzymać wsparcie w bieżących trudnościach związanych z procesem wychowania.  Konsultacje wychowawcze odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu z wychowawcą. 

 

Dla rodziców 2 razy w roku organizujemy warsztaty kompetencji wychowawczych – prowadzone są one przez zewnętrznego trenera, który współpracuje już z nami dłuższy czas. Rodzice sami mogą zgłaszać zapotrzebowanie na tematy warsztatów. 

Super User
Odsłony: 5536

Świetlica "Borówki"

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.