Poradnia

Zespół realizujący program

Alicja Drgas - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyłam studia na kierunku psychologia (specjalność: psychologia kliniczna), filozofia na UAM oraz IV-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej w SPCH. Posiadam uprawnienia do prowadzenia socjoterapii (kurs socjoterapeutyczny organizowany przez Fundację ETOH).

Posiadam wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w ramach socjoterapii oraz jako nauczyciel akademicki. W Poradni prowadzę konsultacje psychologiczne, wychowawcze oraz psychoterapię a także grupy rozwojowe i warsztaty dla rodziców. Pracuję także z opiekunami i rodzicami w żłobkach.

Pracuję w podejściu integratywnym. Swoją pracę poddaję superwizji.


Anna Grzelak - jestem psychologiem, pedagogiem. Ukończyłam studia magisterskie na  Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia (specjalność: psychologia kliniczna i doradztwo zawodowe) oraz pedagogika (specjalność: promocja zdrowia i socjoterapia). Ukończyłam również podyplomowe studia w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii na UAM oraz Kurs Podstawowy Terapii Indywidualnej i Rodzinnej organizowany przez WTTS Poznań. Aktualnie kształcę się w Studium Terapii Uzależnień, szkoleniu akredytowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Uzależnień (WTTS, Poznań). 

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w kontakcie indywidualnym i grupowym. Pracuję z osobami uzależnionymi oraz sprawcami przemocy. 

Pracuję w ujęciu integracyjnym, łącząc techniki z różnych nurtów psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaję superwizji.


Małgorzata Stanisławiak – psycholog. Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo ukończyłam Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu oraz kurs poradnictwa w Wiśle. Ponadto posiadam przygotowanie pedagogiczne wymagane w pracy z młodzieżą i dziećmi oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu metod Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Brałam również udział w polskiej wersji szkolenia Celebrate Recovery, którego celem jest niesienie pomocy osobom zmagającym się z uzależnieniami, zranieniami z przeszłości oraz trudnymi sytuacjami życiowymi. Szkoliłam się także w ramach fundacji Teen Chalenge w zakresie pomocy w przechodzeniu i przezwyciężaniu trudności napotykanych w codziennym życiu. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, a także w prowadzeniu warsztatów i nauczaniu. Cały czas doskonalę swoje umiejętności poprzez udział w kursach i szkoleniach.

Swoje zadanie rozumiem jako aktywne towarzyszenie osobie potrzebującej w jej trudnościach. Wspólnie poszukujemy nowych możliwości skutecznego ich przezwyciężenia. Wskazujemy również na to, na jakich podstawach można budować życie, aby wykorzystywać zarówno swoje talenty i sukcesy, jak i porażki. Prywatnie jestem żoną i mamą


Wiktoria Jaciubek - psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Ukończyłam psychologię na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu oraz studia filologiczne na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Specjalizuję się w systemowej terapii dziecka i rodziny oraz w terapii traumy. Od ponad dziesięciu lat jestem związana z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej. Uczestniczę w wielu szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Stale poddaję superwizji swoją pracę terapeutyczną. Publikuję artykuły popularno-naukowe na tematy z zakresu szeroko rozumianej psychologii rodzinnej i rozwojowej, zarówno w czasopismach specjalistycznych, jak i na tematycznych portalach internetowych.  Od dwunastu lat prowadzę konsultacje psychologiczne, terapię krótkoterminową i długoterminową dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz udzielam wsparcia w ramach interwencji kryzysowej.

Super User
Odsłony: 10898

Poradnia

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.