Program Edukacyjno-terapeutyczny

Program Terapeutyczno-wspierający Dla Osób Bezdomnych Uzależnionych

Celem programu jest wsparcie osób bezdomnych uzależnionych.

Program skierowany jest do bezdomnych przebywających w ośrodkach, hostelach i schroniskach dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych uzależnionych nieobjętych pomocą systemową - bezdomnych żyjących poza placówkami (klatki schodowe, dworce, koczowiska). 

W ramach programu prowadzimy:

  • grupę motywującą z elementami edukacji z zakresu uzależnień - grupa realizuje program przedterapeutyczny, wprowadzenie w tematykę uzależnienia i przygotowanie do uczestnictwa w terapii w specjalistycznej placówce 
  • grupę wspierającą z elementami terapeutycznymi– grupa adresowana do osób, które ukończyły program terapii w specjalistycznych placówkach, 
  • indywidualne poradnictwo terapeutyczne. Celem poradnictwa terapeutycznego jest zdiagnozowanie osoby pod kątem uzależnienia a następnie zmotywowanie jej do podjęcia leczenia, bieżące wspieranie osób w utrzymaniu abstynencji,
  • pracę w środowisku osób bezdomnych – jej celem jest zmotywowanie osób bezdomnych uzależnionych żyjących na dworcach, działkach do podjęcia leczenia. 
  • grupę edukacyjną na temat zdrowego stylu życia 

Program jest współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania

Super User
Odsłony: 5182

Program Edukacyjno-terapeutyczny

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.