Program mieszkalnictwa

O programie

Program Zaproszenie do Aktywności - O programie


Zaproszenie do Aktywności

O programie

Zaproszenie do Aktywności

Ogłoszenia prgramu

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w swych założeniach pomaga osobom nieposiadającym w danym momencie schronienia. Dla tych osób prowadzimy program mieszkalnictwa, w ramach którego prowadzimy:

  • Hostele dla osób bezdomnych
  • Mieszkania treningowe
  • Mieszkania chronione

Celem funkcjonowania programu jest zapewnienie schronienia osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, placówki wychowawczo- opiekuńcze, osobom uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dzieje się to poprzez działania wspierające wyjście z bezdomności, prace socjalną, szeroko pojęte działania aktywizujące i wsparcie terapeutyczne, udzielenie takiej pomocy by nasi mieszkańcy mieli możliwość pełnego usamodzielnienia się i życia poza ośrodkami dla osób bezdomnych.  W ramach programu dysponujemy ponad 200 miejscami. W każdym roku w naszych hostelach i mieszkaniach usamodzielnia się około 100 osób. 

Super User
Odsłony: 7010

Program Mieszkalnictwa

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.