Zaproszenie do Aktywności

Ogłoszenia prgramu

13.08.2019

Zapytanie 09/KIS/2019 - rozstrzygnięcie

13.08.2019

Zapytanie 08/KIS/2019 - rozstrzygnięcie

09.08.2019

W związku z realizacja projektu „Zaproszenie do aktywności”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

30.07.2019

Zapytanie 08/KIS/2019 dotyczące wyboru doradcy zawodowego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „Zaproszenie do aktywności”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

Zapytanie 09/KIS/2019 dotyczące wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

10.06.2019

Zapytanie 06/KIS/2019 oraz 07/KIS/2019 - rozstrzygnięcie:

Winiki zapytania 06kis2019
Winiki zapytania 07kis2019

10.06.2019

W związku z realizacja projektu „Zaproszenie do aktywności”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

29.05.2019

Zapytanie 07/KIS/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę wsparcia psychologicznego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „Zaproszenie do aktywności”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

28.05.2019

Zapytanie 06/KIS/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę wsparcia psychologicznego dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”w ramach projektu „Zaproszenie do aktywności”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA

24.05.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania 05/KIS/2019

16.05.2019

Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne" zaprasza do zapoznania się z wynikami zapytania 05/KIS/2019 w ramach projektu  „Zaproszenie do aktywności”  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

06.05.2019

Zapytanie 05/KIS/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego wsparcie psychologiczne dla uczestników Klubu Integracji Społecznej „Darzybór” oraz Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”w ramach projektu „Zaproszenie do aktywności”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

06.05.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania 04/KIS/2019

29.04.2019

Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne" zaprasza do zapoznania się z wynikami zapytań ofertowych w ramach projektu  „Zaproszenie do aktywności”  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

17.04.2019

Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne" zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi poradnictwa prawnego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej "Darzybór" w ramach projektu „Zaproszenie do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne" zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie prowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego dla uczestników KIS i CIS "Darzybór" w ramach projektu „Zaproszenie do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Załącznik 1
Załącznik 2

Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne" zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie kafejki internetowej wraz z czytelnią prasy dla osób wykluczonych społecznie w ramach projektu „Zaproszenie do aktywności”  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne" zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników KIS "Darzybór"  w ramach projektu „Zaproszenie do aktywności”  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Załącznik 1
Załącznik 2


 

 

Super User
Odsłony: 409

Program AKTYWNOŚĆ

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.