Program FENIKS

Ogłoszenia programu

07.03.2018

Zapytanie 01/PSF/2018 Dotyczące wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

załącznik 1 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych
załącznik 2 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych
załącznik 3 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych
załącznik 4 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie 02/PSF/2017 Dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego wsparcie psychologiczne na rzecz osób bezdomnych w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie 04/PSF/2017 Dotyczące wyboru Wykonawcy Prowadzącego kafejkę internetową wraz z czytelnią prasy w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie 03/PSF/2017 Dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi terapeutyczne na rzecz osób bezdomnych w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie 01/PSF/2017 Dotyczące wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

załącznik 1 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych

załącznik 2 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych

załącznik 3 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych

załącznik 4 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapytanie Dotyczące wyboru Dostawcy materiałów budowlanych na potrzeby przygotowania i realizacji zajęć warsztatu remontowo - porządkowego Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Załącznik nr 2 do zapytania dotyczących materiałów budowlanych

Zapytanie dotyczące wyboru Dostawcy materiałów dydaktycznych i szkoleniowych dla uczestników projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie Dotyczące wyboru Dostawcy Odzieży roboczej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie Dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi z zakresu poradnictwa prawnego na rzecz osób bezdomnych w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie Dotyczące wyboru Wykonawcy Badań lekarskich dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie Dotyczące wyboru Wykonawcy Szkoleń BHP dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Dotyczące wyboru Dostawcy kas fiskalnych na potrzeby szkoleniowe dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie Dotyczące zakupu prasy w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie dotyczące wyboru Dostawcy Tablic na wyposażenie sal edukacyjnych Stowarzyszenia „Pogotowie Społeczne” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Super User
Odsłony: 743

Program FENIKS

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.