Program FENIKS

Ogłoszenia programu

08.02.2019

 

Zapytanie ofertowe 02/PSF/2019 dotyczące wyboru prowadzącego zajęcia edukacji ogólnej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach podziałania 7.1.2 WRPO 2014+

01.02.2019

Rozstrzygnięcie - Zapytanie ofertowe 01/PSF/2019 dotyczące wyboru Dostawcy artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

23.01.2019

Zapytanie ofertowe 01/PSF/2019 dotyczące wyboru Dostawcy artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Załącznik nr 1 do zapytania 01/PSF/2019

Załącznik nr 2 do zapytania 01/PSF/2019

Załącznik nr 3 do zapytania 01/PSF/2019

Załącznik nr 4 do zapytania 01/PSF/2019

28.12.2018

Rozstrzygnięcie - Zapytanie dotyczące wyboru prowadzącego zajęcia edukacji ogólnej - rozwój osobisty dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „Feniks”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

18.12.2018

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć edukacji ogólnej - rozwój osobisty dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „Feniks”, realizowanego w ramach podziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

24.10.2012

Rozstrzygnięcie - Zapytanie 07/PSF/2018 dotyczące  wyboru Wykonawców prowadzących zajęcia edukacji ogólnej  dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „Feniks”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.


16.10.2018
 
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć edukacji ogólnej  dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „Feniks”, realizowanego w ramach podziałania 7.1.2 WRPO 2014+ 
 

06.09.2018

Rozstrzygnięcie - Zapytanie 06/PSF/2018 Dotyczące wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie obiadu dla uczestników Centrum Integracji Społecznej "Darzybór" 

23.08.2018

07.06.2018

Rozstrzygnięcie - Zapytanie 05/PSF/2018 dotyczące wyboru dostawcy artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie obiadu dla uczestników Centrum Integracji Społecznej "Darzybór" w ramach projektu "FENIKS" realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

23.05.2018

Zapytanie ofertowe 05/PSF/2018 dotyczące wyboru Dostawcy artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+. 

załącznik 1 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych
załącznik 2 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych
załącznik 3 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych

16.04.2018

Rozstrzygnięcie - Zapytanie 04/PSF/2018 Dotyczące wyboru Dostawcy produktów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie obiadów dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w Poznaniu w ramach projektu „FENIKS” .

06.04.2018

Rozstrzygnięcie - Zapytanie 02/PSF/2018 Dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego wsparcie psychologiczne na rzecz osób bezdomnych w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+".

Rozstrzygnięcie - Zapytanie 03/PSF/2018 Dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi terapeutyczne na rzecz osób bezdomnych w ramach projektu „FENIKS” – współprowadzenie grupy terapeutycznej i edukacyjnej z zakresu uzależnień, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

04.04.2018

Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne" informuje, że w odpowiedzi na Zapytanie 01/PSF/2018 Dotyczące wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie obiadu dla uczestników Centrum Integracji Społecznej "Darzybór" wybrany został tylko dostawca w ramach Zadania 2.Sprzedaż i dostarczenie produktów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie obiadów dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w Poznaniu – Owoce i warzywa i podobne produkty. 

Wybrany dostawca to Jarosław Szymkowiak, ul. Szczepankowo 92a, Poznań. Wybrany dostawca zaproponował najniższą cenę: 942,00 zł brutto miesięcznie x 3 miesiące = 2826,00 zł . Data wpłynięcia oferty: 15.03.2018 r. 

W zadaniach:

Zadanie 1 - Sprzedaż i dostarczenie produktów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie obiadów dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w Poznaniu – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne oraz

Zadanie 3. -Sprzedaż i dostarczenie produktów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie obiadów dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w Poznaniu – Różne produkty spożywcze

NIE wybrano dostawcy - nie wpłynęły dwie ważne oferty dla każdego z powyższych zadań.


Zapytanie 04/PSF/2018 Dotyczące wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+. 

załącznik 1 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych
załącznik 2 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych
załącznik 3 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych
 

28.03.2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy świadczącego wsparcie psychologiczne na rzecz osób bezdomnych w ramach projektu „FENIKS” realizowanego w ramach podziałania 7.1.2 WRPO 2014+.Dostawcy - zapytanie 02/PSF/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy świadczącego usługi terapeutyczne na rzecz osób bezdomnych w ramach projektu „FENIKS” - współprowadzenie grupy terapeutycznej i edukacyjnej z zakresu uzależnień, realizowanego w ramach podziałania 7.1.2 WRPO 2014+.Dostawcy - zapytanie 03/PSF/2018

21.03.2018

Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe 01/PSF/2018 Dotyczące wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie obiadu dla uczestników Centrum Integracji Społecznej "Darzybór".

07.03.2018

Zapytanie 01/PSF/2018 Dotyczące wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+. 

załącznik 1 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych
załącznik 2 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych
załącznik 3 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych
załącznik 4 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja - zapytanie ofertowe 01/PSF/2017 dotyczące wyboru Dostawcy artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe 02/PSF/2017 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego wsparcie psychologiczne na rzecz osób bezdomnych w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

Rozstrzygnięcie -  zapytanie ofertowe 03/PSF/2017 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi terapeutyczne na rzecz osób bezdomnych w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

Rozstrzygniecie - zapytanie ofertowe 04/PSF/2017 dotyczące wyboru prowadzącego kafejkę internetową z czytelnią prasy dla osób bezdomnych w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

Informacja - zapytanie ofertowe01/PSF/2017 dotyczące wyboru Dostawcy artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie 02/PSF/2017 Dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego wsparcie psychologiczne na rzecz osób bezdomnych w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie 04/PSF/2017 Dotyczące wyboru Wykonawcy Prowadzącego kafejkę internetową wraz z czytelnią prasy w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie 03/PSF/2017 Dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi terapeutyczne na rzecz osób bezdomnych w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie 01/PSF/2017 Dotyczące wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

załącznik 1 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych

załącznik 2 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych

załącznik 3 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych

załącznik 4 do zapytania dotyczącego wyboru Dostawcy Artykułów spożywczych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapytanie Dotyczące wyboru Dostawcy materiałów budowlanych na potrzeby przygotowania i realizacji zajęć warsztatu remontowo - porządkowego Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Załącznik nr 2 do zapytania dotyczących materiałów budowlanych

Zapytanie dotyczące wyboru Dostawcy materiałów dydaktycznych i szkoleniowych dla uczestników projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie Dotyczące wyboru Dostawcy Odzieży roboczej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie Dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi z zakresu poradnictwa prawnego na rzecz osób bezdomnych w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie Dotyczące wyboru Wykonawcy Badań lekarskich dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie Dotyczące wyboru Wykonawcy Szkoleń BHP dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Dotyczące wyboru Dostawcy kas fiskalnych na potrzeby szkoleniowe dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie Dotyczące zakupu prasy w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Zapytanie dotyczące wyboru Dostawcy Tablic na wyposażenie sal edukacyjnych Stowarzyszenia „Pogotowie Społeczne” w ramach projektu „FENIKS”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

Super User
Odsłony: 4171

Program FENIKS

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.