Program mieszkalnictwa

Mieszkania chronione

Jest to nowy program, który rozpoczęliśmy w czerwcu 2016 roku. W ramach programu posiadamy 2 mieszkania na terenie Poznania, w których mieszkać może od 14 do 18 osób. 

  • Mieszkanie przy ul. Zeylanda
  • Mieszkanie przy ul. Jackowskiego

Program adresowany jest dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, głównie dla osób bezdomnych. Będą to zarówno mężczyźni jak i kobiety. Głównymi odbiorcami programu będą:

  • osoby w wieku powyżej 60 lat 
  • osoby z ustalonym stopniem niepełnosprawności 
  • osoby oczekujące na przydział lokalu socjalnego

Beneficjentami programu są osoby w wieku powyżej 60 lat lub osoby z ustalonym stopniem niepełnosprawności oraz osoby oczekujące na przydział lokalu socjalnego, są to osoby którym stan zdrowia pozwala na samodzielne funkcjonowanie. Uczestnicy programu realizują ustalenia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności oraz posiadają stałe źródło dochodu.  W trakcie pobytu w mieszkaniu chronionym beneficjenci będą starać się o uzyskanie lokalu mieszkalnego z zasobów miasta Poznania lub oczekiwać na miejsce w Domu Pomocy Społecznej.

Program jest realizowany we współpracy z Ośrodkiem dla Osób Bezdomnych nr 1 

 

Super User
Odsłony: 8029

Program Mieszkalnictwa

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.