Aktualności

co nowego u nas?

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko trenera z zakresu prawa pracy

Wymagania :

wykształcenie min. licencjat,
bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy,
wysoka kultura osobista,
zdolności i otwartości na komunikowanie się,
poczucia odpowiedzialności,
otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
postawa budząca zaufanie,
dobra organizacja pracy,
umiejętności prowadzenia pracy grupowej z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami

Mile widziane:
znajomość kodeksu pracy

Główne obowiązki:

prowadzenie zajęć grupowych z zakresu prawa pracy dostosowanych do profilu odbiorców
prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
udział w spotkaniach zespołu,

Warunki pracy:

w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
wymiar czasu pracy: 1/10 etatu;
miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),
list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 28.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Trener z zakresu prawa pracy”.

Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 3027

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko trenera pracy

Wymagania :

wykształcenie wyższe,
bardzo dobra znajomość rynku pracy,
umiejętność wyszukiwania ofert pracy,
wysoka kultura osobista,
zdolności i otwartości na komunikowanie się,
poczucia odpowiedzialności,
umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób,
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
odporność na stres,
postawa budząca zaufanie,
dobra organizacja pracy,
umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
znajomość ustawy o pomocy społecznej i o instytucjach rynku pracy
doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Główne obowiązki:

ocena możliwości zawodowych kandydata do zatrudnienia i przygotowanie indywidualnego planu wspomagania zgodnego z jego potrzebami
pomoc w znalezieniu właściwego stanowiska pracy i pracodawcy wyrażającego gotowość do zatrudnienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
wsparcie w konsultacjach w sprawie warunków zatrudnienia
pomoc kandydatowi w przygotowaniu wszystkich potrzebnych do zatrudnienia dokumentów
asystowanie przy przeprowadzanej przez pracodawcę rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem (w razie wyrażenia takiej potrzeby)
pomoc w poszukiwaniu pracy
wsparcie w procesie rekrutacji
pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
pomoc w kontaktach z instytucjami rynku pracy
wsparcie w poszukiwaniu możliwości podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych
prowadzenie warsztatów z zakresu autoprezentacji
prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
udział w spotkaniach zespołu,

Warunki pracy:

w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;
miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),
list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 28.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Trener pracy”.

Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 2898

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na 3 stanowiska streetworkera
Wymagania :
umiejętność skutecznego działania w trudnym środowisku,
umiejętność nawiązywania i podtrzymania kontaktów,
umiejętność słuchania oraz podejmowania szybkich decyzji adekwatnych do sytuacji,
umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
odporność na stres,
postawa budząca zaufanie,
dobra organizacja pracy
wysoka kultura osobista,
zdolności i otwartości na komunikowanie się,
poczucia odpowiedzialności,
umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społeczny,
samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
skuteczna komunikacja z przedstawicielami instytucji lokalnych i władzy lokalnej, mediami
stałe rozwijanie własnych kompetencji zawodowych
wysokie morale, przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
znajomość Ustawy o pomocy społecznej.

Mile widziane:
-doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
Główne obowiązki:

Praca w środowisku osób bezdomnych (koczowiska, ogródki działkowe, dworce PKP i inne miejsca niemieszkalne)
Motywowanie osób bezdomnych żyjących poza placówkami do skorzystania z pomocy instytucjonalnej
Monitoring miejsc niemieszkalnych
Udzielnie osobom bezdomnym informacji i wsparcia umożliwiającego skorzystanie z pomocy instytucjonalnej
Współpraca z placówkami, instytucjami i służbami świadczącymi pomoc osobom bezdomnym.
Monitoring miejsc w placówkach
Prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
Prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
Udział w spotkaniach zespołu.

Warunki pracy:
w wyniku naboru zostaną zatrudnione 3 osoby:
wymiar czasu pracy: 2 x ½ etatu umowa o pracę i 1 x ¼ etatu (w okresach październik – marzec)
praca również w godzinach popołudiowych, dyżury weekendowe
miejsce świadczenia pracy: Poznań

Wymagane dokumenty:
życiorys (CV),
list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 28.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.
W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Streetworker”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 4134

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko opiekuna praktycznej nauki zawodu w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :

Wiedza z zakresu działania punktów handlowo - usługowych,
wysoka kultura osobista,
zdolności i otwartości na komunikowanie się,
poczucia odpowiedzialności,
przedsiębiorczość,
samodzielność i umiejętność poszukiwania rozwiązań,
niekonwencjonalność,
chęć do podejmowania wyzwań,
umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób,
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
odporność na stres,
postawa budząca zaufanie,
dobra organizacja pracy,
umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości

Główne obowiązki:
praca polega na przyuczeniu uczestników CIS poprzez symulację pracy w punkcie handlowo-usługowym. Prowadzący ma za zadanie przekazać uczestnikom wiedzę z zakresu:
prowadzenia i organizowania sprzedaży/usług
towarowania
obsługi klienta
dbania o punkt usług/sprzedaży
inwentaryzacji
reklamy
Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za zorganizowanie punktu oraz prowadzenia działań szkoleniowych,
stała współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, oraz doradcą zawodowym Centrum w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,
prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
udział w spotkaniach zespołu,

Warunki pracy:

w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
wymiar czasu pracy: 3/4 etatu;
miejsce świadczenia pracy: Poznań

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),
list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 28.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Opiekun nauki zawodu w CIS”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 2299

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko prowadzącego kafejkę internetową z czytelnią prasy

Wymagania :

wykształcenie min. średnie,
bardzo dobra umiejętność obsługi komputera: MS Office i Internet, poczta
wysoka kultura osobista,
zdolności i otwartości na komunikowanie się,
poczucia odpowiedzialności,
cierpliwość,
postawa budząca zaufanie,
dobra organizacja pracy,
umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,

Mile widziane:
oferta również dla emerytów i rencistów.

Główne obowiązki:
dbanie o czystość stanowisk i sprawność komputerów (kontakt z informatykiem)
obsługa drukarek skanera, kserokopiarki
pomoc osobom korzystającym w obsłudze komputera
pomoc w podstawowych czynnościach związanych z edycją tekstu, obsługą wyszukiwarki czy tworzeniem poczty email
zapewnienie dostępu do prasy
troska o aktualizację dostępnych tytułów prasowych
sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska

Warunki pracy:

w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa zlecenie
wymiar czasu pracy: 4 godz. dziennie od pon. do piątku w godz. od 15.00 – 19.00
miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),
list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 28.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Kafejka internetowa”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 2340

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko instruktora warsztatu remontowo - porządkowego w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :

wykształcenie zawodowe kierunkowe, lub staż pracy/doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, uprawnienia budowlane,
wysoka kultura osobista,
zdolności i otwartości na komunikowanie się,
poczucia odpowiedzialności,
umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób,
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
odporność na stres,
postawa budząca zaufanie,
dobra organizacja pracy,
umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami, działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
uprawnienia pedagogiczne,
oferta również dla emerytów i rencistów.

Główne obowiązki:
opracowywanie programu szkolenia zawodowego uczestników warsztatu,
prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej w zakresie budowlanym,
zamawianie materiałów budowlanych do prowadzenia zajęć,
czuwanie i nadzór nad dyscypliną pracy grupy, dbanie o zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o porządek w miejscu zajęć,
stała współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, oraz doradcą zawodowym Centrum w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,
prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć,
nadzór i kontrola powierzonych uczestnikom do wykonania w ramach reintegracji zawodowej prac i zadań,
przekazywanie opinii nt. postępów uczestników w zdobywaniu umiejętności,
systematyczne dokonywanie przeglądów i konserwacji powierzonego sprzętu i mienia,
udzielanie każdorazowo instruktażu przed podjęciem pracy przez uczestników w szczególności przy użyciu sprzętu specjalistycznego,
współpraca z zarządcami remontowanych budynków w zakresie przeprowadzanych prac,
prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
udział w spotkaniach zespołu.

Warunki pracy:

w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;
miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),
list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 28.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Instruktor budowlany w CIS”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 1913

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.