Aktualności

co nowego u nas?

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko asystenta osoby bezdomnej
Wymagania :
- minimum wykształcenie średnie,
- znajomość ustawy o pomocy społecznej
- wysoka kultura osobista,
- wrażliwość i otwartość na potrzeby innych
- aktywna postawa w poszukiwaniu rozwiązań
- umiejętności komunikacyjne służące nawiązaniu i podtrzymaniu relacji z osobą korzystającą z pomocy i współpracownikami
- skuteczna komunikacja z przedstawicielami instytucji lokalnych i władzy lokalnej, mediami
- umiejętne stosowanie zasad i metod pracy socjalnej
- stałe rozwijanie własnych kompetencji zawodowych
- wysokie morale, przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
- znajomości obsługi komputera.
Mile widziane:
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Główne obowiązki:
- towarzyszenie i motywowanie osoby bezdomnej do podjęcia działań nakierowanych na aktywizację i poprawę stanu pscyhofizycznego
- przygotowywanie wspólnie z pracownikiem socjalnym Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności;
- współpraca z pracownikiem socjalnym
Warunki pracy:
- wymiar czasu pracy: 1 etat, praca dwuzmianowa, dyżury weekendowe
- miejsce świadczenia pracy: Poznań

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 28.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.
W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Asystent osoby bezdomnej”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 181

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko instruktora warsztatu remontowo - porządkowego w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :
- wykształcenie zawodowe kierunkowe, lub staż pracy/doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, uprawnienia budowlane,
- wysoka kultura osobista,
- zdolności i otwartości na komunikowanie się, poczucia odpowiedzialności,
- umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
- odporność na stres,
- postawa budząca zaufanie,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
- umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami, działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
- umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
- znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
- uprawnienia pedagogiczne,
- oferta również dla emerytów i rencistów.

Główne obowiązki:
- opracowywanie programu szkolenia zawodowego uczestników warsztatu,
- prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej w zakresie budowlanym,
- zamawianie materiałów budowlanych do prowadzenia zajęć,
- czuwanie i nadzór nad dyscypliną pracy grupy, dbanie o zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o porządek w miejscu zajęć,
- stała współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, oraz doradcą zawodowym Centrum w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć,
- nadzór i kontrola powierzonych uczestnikom do wykonania w ramach reintegracji zawodowej prac i zadań,
- przekazywanie opinii nt. postępów uczestników w zdobywaniu umiejętności,
- systematyczne dokonywanie przeglądów i konserwacji powierzonego sprzętu i mienia,
- udzielanie każdorazowo instruktażu przed podjęciem pracy przez uczestników w szczególności przy użyciu sprzętu specjalistycznego,
- współpraca z zarządcami remontowanych budynków w zakresie przeprowadzanych prac,
- prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
- sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
- udział w spotkaniach zespołu.

Warunki pracy:
w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;
miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 05.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Instruktor budowlany w CIS”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 339

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko opiekuna praktycznej nauki zawodu w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :
- Wiedza z zakresu działania punktów handlowo - usługowych,
- wysoka kultura osobista,
- zdolności i otwartości na komunikowanie się,
- poczucia odpowiedzialności,
- przedsiębiorczość,
- samodzielność i umiejętność poszukiwania rozwiązań,
- niekonwencjonalność,
- chęć do podejmowania wyzwań,
- umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
- odporność na stres,
- postawa budząca zaufanie,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
- umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
- umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
- znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
- doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości

Główne obowiązki:
praca polega na przyuczeniu uczestników CIS poprzez symulację pracy w punkcie handlowo-usługowym. Prowadzący ma za zadanie przekazać uczestnikom wiedzę z zakresu:
- prowadzenia i organizowania sprzedaży/usług
- towarowania
- obsługi klienta
- dbania o punkt usług/sprzedaży
- inwentaryzacji
- reklamy
osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za zorganizowanie punktu oraz prowadzenia działań szkoleniowych,
stała współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, oraz doradcą zawodowym Centrum w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,
prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
udział w spotkaniach zespołu,

Warunki pracy:
w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
wymiar czasu pracy: 3/4 etatu;
miejsce świadczenia pracy: Poznań

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 05.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Opiekun nauki zawodu w CIS”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 348

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko trenera Ekonomii Społecznej w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :
- bardzo dobre rozeznanie w tematyce ekonomii społecznej i rynku pracy,
- wykształcenie wyższe lub licencjat,
- wysoka kultura osobista,
- zdolności i otwartości na komunikowanie się,
- poczucia odpowiedzialności,
- przedsiębiorczość,
- samodzielność i umiejętność poszukiwania rozwiązań,
- niekonwencjonalność,
- chęć do podejmowania wyzwań,
- umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
- odporność na stres,
- postawa budząca zaufanie,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
- umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
- umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
- znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
- znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym, ustawy o instytucjach rynku pracy.
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
- doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości

Główne obowiązki:
- prowadzenie szkoleń z zakresu konkretnych zagadnień związanych z ES i rynkiem pracy (np. promocja ekonomii społecznej, rozwój przedsiębiorczości społecznej, zakładanie działalności w sferze ekonomii społecznej, zakładanie własnej działalności gospodarczej, wymagania rynku pracy),
- pomoc w sporządzaniu biznes planów i studium wykonalności,
- pomoc w organizowaniu działań przedsiębiorczych w CIS,
- indywidualne wsparcie dla uczestników CIS w zakresie aktywizacji zawodowej oparte na podmiotach ES,
- organizowanie wizyt studyjnych, spotkań ze specjalistami, wizyt w ośrodkach ES i zakładach pracy,
- wsparcie uczestników CIS w działaniach związanych z podejmowaniem samodzielnych inicjatyw ekonomicznych,
- organizowanie miejsca praktycznej nauki zawodu/treningu pracy,
- rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób uczestniczących w programie CIS,
- dążenie do poprawy sytuacji osób objętych programem CIS,
- współdziałanie z innymi instytucjami i placówkami w interesie uczestników,
- prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
- prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
- sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
- udział w spotkaniach zespołu,

Warunki pracy:
- w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
- wymiar czasu pracy: 1 etatu;
- miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 05.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Trener ES w CIS”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 394

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko trenera warsztatu planowania życia w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie pedagogiczne,
- wysoka kultura osobista,
- zdolności i otwartości na komunikowanie się,
- poczucia odpowiedzialności,
- umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób,
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
- odporność na stres,
- postawa budząca zaufanie,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
- umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
- umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
- znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
- znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o pomocy społecznej
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Główne obowiązki:
- prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu planowania życia dla uczestników CIS
- wsparcie indywidualne udzielane uczestnikom CIS w zakresie organizacji dnia codziennego,
- reedukacja,
- rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób uczestniczących w programie CIS,
- dążenie do poprawy sytuacji osób objętych programem CIS,
- współdziałanie z innymi instytucjami i placówkami w interesie uczestników,
- prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
- prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
- sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
- udział w spotkaniach zespołu,

Warunki pracy:
- w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
- wymiar czasu pracy: 1/4 etatu;
- miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 05.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Trener planowania życia w CIS”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 350

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :

- wykształcenie wyższe,
- bardzo dobra znajomość rynku pracy,
- umiejętność wyszukiwania ofert pracy,
- wysoka kultura osobista,
- zdolności i otwartości na komunikowanie się,
- poczucia odpowiedzialności,
- umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób,
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
- odporność na stres,
- postawa budząca zaufanie,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
- umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
- umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
- znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
- znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o pomocy społecznej i o instytucjach rynku pracy
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Główne obowiązki:
- udział w procesie rekrutacji uczestników CIS,
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- prowadzenie warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji,
- pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
- organizowania i nadzór realizacji programu praktycznej nauki zawodu/treningu pracy,
- tworzenie bazy danych pracodawców,
- diagnozowanie i ocena potencjału uczestników CIS
- sporządzanie Indywidualnych Planów Działania
- rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób uczestniczących w programie CIS,
- monitorowanie realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego i Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego,
- dążenie do poprawy sytuacji osób objętych programem CIS,
- organizacja dnia codziennego w CIS,
- współdziałanie z innymi instytucjami i placówkami w interesie uczestników,
- prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
- prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
- sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
- udział w spotkaniach zespołu,

Warunki pracy:

- w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
- wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;
- miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 05.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Doradca zawodowy w CIS”.

Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 346

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.