Aktualności

co nowego u nas?

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko prowadzącego kafejkę internetową z czytelnią prasy

Wymagania :

wykształcenie min. średnie,
bardzo dobra umiejętność obsługi komputera: MS Office i Internet, poczta
wysoka kultura osobista,
zdolności i otwartości na komunikowanie się,
poczucia odpowiedzialności,
cierpliwość,
postawa budząca zaufanie,
dobra organizacja pracy,
umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,

Mile widziane:
oferta również dla emerytów i rencistów.

Główne obowiązki:
dbanie o czystość stanowisk i sprawność komputerów (kontakt z informatykiem)
obsługa drukarek skanera, kserokopiarki
pomoc osobom korzystającym w obsłudze komputera
pomoc w podstawowych czynnościach związanych z edycją tekstu, obsługą wyszukiwarki czy tworzeniem poczty email
zapewnienie dostępu do prasy
troska o aktualizację dostępnych tytułów prasowych
sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska

Warunki pracy:

w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa zlecenie
wymiar czasu pracy: 4 godz. dziennie od pon. do piątku w godz. od 15.00 – 19.00
miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),
list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 28.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Kafejka internetowa”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 980

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko instruktora warsztatu remontowo - porządkowego w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :

wykształcenie zawodowe kierunkowe, lub staż pracy/doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, uprawnienia budowlane,
wysoka kultura osobista,
zdolności i otwartości na komunikowanie się,
poczucia odpowiedzialności,
umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób,
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
odporność na stres,
postawa budząca zaufanie,
dobra organizacja pracy,
umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami, działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
uprawnienia pedagogiczne,
oferta również dla emerytów i rencistów.

Główne obowiązki:
opracowywanie programu szkolenia zawodowego uczestników warsztatu,
prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej w zakresie budowlanym,
zamawianie materiałów budowlanych do prowadzenia zajęć,
czuwanie i nadzór nad dyscypliną pracy grupy, dbanie o zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o porządek w miejscu zajęć,
stała współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, oraz doradcą zawodowym Centrum w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,
prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć,
nadzór i kontrola powierzonych uczestnikom do wykonania w ramach reintegracji zawodowej prac i zadań,
przekazywanie opinii nt. postępów uczestników w zdobywaniu umiejętności,
systematyczne dokonywanie przeglądów i konserwacji powierzonego sprzętu i mienia,
udzielanie każdorazowo instruktażu przed podjęciem pracy przez uczestników w szczególności przy użyciu sprzętu specjalistycznego,
współpraca z zarządcami remontowanych budynków w zakresie przeprowadzanych prac,
prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
udział w spotkaniach zespołu.

Warunki pracy:

w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;
miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),
list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 28.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Instruktor budowlany w CIS”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 680

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko asystenta osoby bezdomnej
Wymagania :
- minimum wykształcenie średnie,
- znajomość ustawy o pomocy społecznej
- wysoka kultura osobista,
- wrażliwość i otwartość na potrzeby innych
- aktywna postawa w poszukiwaniu rozwiązań
- umiejętności komunikacyjne służące nawiązaniu i podtrzymaniu relacji z osobą korzystającą z pomocy i współpracownikami
- skuteczna komunikacja z przedstawicielami instytucji lokalnych i władzy lokalnej, mediami
- umiejętne stosowanie zasad i metod pracy socjalnej
- stałe rozwijanie własnych kompetencji zawodowych
- wysokie morale, przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
- znajomości obsługi komputera.
Mile widziane:
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Główne obowiązki:
- towarzyszenie i motywowanie osoby bezdomnej do podjęcia działań nakierowanych na aktywizację i poprawę stanu pscyhofizycznego
- przygotowywanie wspólnie z pracownikiem socjalnym Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności;
- współpraca z pracownikiem socjalnym
Warunki pracy:
- wymiar czasu pracy: 1 etat, praca dwuzmianowa, dyżury weekendowe
- miejsce świadczenia pracy: Poznań

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 28.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.
W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Asystent osoby bezdomnej”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 606

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko instruktora warsztatu remontowo - porządkowego w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :
- wykształcenie zawodowe kierunkowe, lub staż pracy/doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, uprawnienia budowlane,
- wysoka kultura osobista,
- zdolności i otwartości na komunikowanie się, poczucia odpowiedzialności,
- umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
- odporność na stres,
- postawa budząca zaufanie,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
- umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami, działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
- umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
- znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
- uprawnienia pedagogiczne,
- oferta również dla emerytów i rencistów.

Główne obowiązki:
- opracowywanie programu szkolenia zawodowego uczestników warsztatu,
- prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej w zakresie budowlanym,
- zamawianie materiałów budowlanych do prowadzenia zajęć,
- czuwanie i nadzór nad dyscypliną pracy grupy, dbanie o zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o porządek w miejscu zajęć,
- stała współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, oraz doradcą zawodowym Centrum w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć,
- nadzór i kontrola powierzonych uczestnikom do wykonania w ramach reintegracji zawodowej prac i zadań,
- przekazywanie opinii nt. postępów uczestników w zdobywaniu umiejętności,
- systematyczne dokonywanie przeglądów i konserwacji powierzonego sprzętu i mienia,
- udzielanie każdorazowo instruktażu przed podjęciem pracy przez uczestników w szczególności przy użyciu sprzętu specjalistycznego,
- współpraca z zarządcami remontowanych budynków w zakresie przeprowadzanych prac,
- prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
- sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
- udział w spotkaniach zespołu.

Warunki pracy:
w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;
miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 05.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Instruktor budowlany w CIS”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 782

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko opiekuna praktycznej nauki zawodu w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :
- Wiedza z zakresu działania punktów handlowo - usługowych,
- wysoka kultura osobista,
- zdolności i otwartości na komunikowanie się,
- poczucia odpowiedzialności,
- przedsiębiorczość,
- samodzielność i umiejętność poszukiwania rozwiązań,
- niekonwencjonalność,
- chęć do podejmowania wyzwań,
- umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
- odporność na stres,
- postawa budząca zaufanie,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
- umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
- umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
- znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
- doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości

Główne obowiązki:
praca polega na przyuczeniu uczestników CIS poprzez symulację pracy w punkcie handlowo-usługowym. Prowadzący ma za zadanie przekazać uczestnikom wiedzę z zakresu:
- prowadzenia i organizowania sprzedaży/usług
- towarowania
- obsługi klienta
- dbania o punkt usług/sprzedaży
- inwentaryzacji
- reklamy
osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za zorganizowanie punktu oraz prowadzenia działań szkoleniowych,
stała współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, oraz doradcą zawodowym Centrum w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,
prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
udział w spotkaniach zespołu,

Warunki pracy:
w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
wymiar czasu pracy: 3/4 etatu;
miejsce świadczenia pracy: Poznań

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 05.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Opiekun nauki zawodu w CIS”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 807

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko trenera Ekonomii Społecznej w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :
- bardzo dobre rozeznanie w tematyce ekonomii społecznej i rynku pracy,
- wykształcenie wyższe lub licencjat,
- wysoka kultura osobista,
- zdolności i otwartości na komunikowanie się,
- poczucia odpowiedzialności,
- przedsiębiorczość,
- samodzielność i umiejętność poszukiwania rozwiązań,
- niekonwencjonalność,
- chęć do podejmowania wyzwań,
- umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
- odporność na stres,
- postawa budząca zaufanie,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
- umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
- umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
- znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
- znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym, ustawy o instytucjach rynku pracy.
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
- doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości

Główne obowiązki:
- prowadzenie szkoleń z zakresu konkretnych zagadnień związanych z ES i rynkiem pracy (np. promocja ekonomii społecznej, rozwój przedsiębiorczości społecznej, zakładanie działalności w sferze ekonomii społecznej, zakładanie własnej działalności gospodarczej, wymagania rynku pracy),
- pomoc w sporządzaniu biznes planów i studium wykonalności,
- pomoc w organizowaniu działań przedsiębiorczych w CIS,
- indywidualne wsparcie dla uczestników CIS w zakresie aktywizacji zawodowej oparte na podmiotach ES,
- organizowanie wizyt studyjnych, spotkań ze specjalistami, wizyt w ośrodkach ES i zakładach pracy,
- wsparcie uczestników CIS w działaniach związanych z podejmowaniem samodzielnych inicjatyw ekonomicznych,
- organizowanie miejsca praktycznej nauki zawodu/treningu pracy,
- rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób uczestniczących w programie CIS,
- dążenie do poprawy sytuacji osób objętych programem CIS,
- współdziałanie z innymi instytucjami i placówkami w interesie uczestników,
- prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
- prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
- sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
- udział w spotkaniach zespołu,

Warunki pracy:
- w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
- wymiar czasu pracy: 1 etatu;
- miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 05.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Trener ES w CIS”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 908

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.