Aktualności

co nowego u nas?

18 i 25 lutego 2017 r. w godzinach od 8.00-12.00 w hostelu przy ul. Borówki 12, odbędą sie bezpłatne porady prawne.
Projekt współfinansowany jest przez Miasto Poznań.
Zapraszamy

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 482

14 stycznia 2017 w godzinach od 8.00-12.00 w hostelu przy ul. Borówki 12, odbędą sie bezpłatne porady prawne.
Projekt współfinansowany jest przez Miasto Poznań.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 553

11 stycznia 2017r. uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu spotkaniu z Departamentem Zdrowia UMWW, dotyczącym przyznawania dotacji na pierwsze wyposażenie dla powstających Centrów Integracji Społecznej. Najbardziej dyskutowanym punktem projektu jest kwestia konieczności posiadania wkładu finansowego przez podmioty zakładające CIS - w ubiegłym roku był to próg 40%. Uczestniczące w spotkaniu CISy wnioskują, by był to próg 15% i obejmował również wkład własny rzeczowy. Mamy nadzieję, że się uda!

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 552

W dniu 10 stycznia 2017 roku Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne" uczestniczyło w otwartym spotkaniu z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Poznania ds. Przeciwdziałania Wykluczeniom - Panią Martą Mazurek. Była to okazja do krótkiego zaprezentowania naszych działań, jak również zwrócenia uwagi Pani pełnomocnik na kwestie związane z wykluczeniem mieszkaniowym (zwłaszcza brakiem ofert dla osób pomyślnie realizujących założenia Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności) oraz na ograniczenia, na jakie osoby bezdomne trafiają w korzystaniu z usług medycznych.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 580
Czytaj więcej...

Wszelkie informacje otrzymają Państwo pod numerem  600 795 738

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 522
Czytaj więcej...

Idą mrozy! Apelujemy o wyczulenie na sytuację osób przebywających w trudnych warunkach!
Oprócz numerów alarmowych mogą sie Państwo kontaktować także z naszym działem socjalnym pod numerem 61 8705 770

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 469

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.