Aktualności

co nowego u nas?

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne we współpracy z Związkiem Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności przekazuje pomoc żywnościową osobom bezdomnym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Informujemy iż najbliższy termin wydawania paczek to 10-12.05.2018 w godzinach od 10.00-15.00
Miejsce wydawania paczek: Poznań ul. Borówki 4
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 66
Czytaj więcej...

Dziś kontynuacja akcji Czysty Poznań- Wspólna sprawa! Słońce na niebie, uśmiech na twarzy, grochówka w ogrodzie! Całkiem udany dzień!

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 61
Czytaj więcej...

Już dziś przyłączyliśmy się do proekologicznej akcji "Czysty Poznań - wspólna sprawa", tym razem pod hasłem "Wiosenne porządki 2018". Mamy nadzieję ze choć troszkę przyczynimy sie do zmiany naszego fyrtla

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 65
Czytaj więcej...

20 kwietnia uczestniczyliśmy w szkoleniu "Efekt tsunami – zadłużenie osobiste barierą w pomyślnej readaptacji uczestników KIS, CIS, czyli jak pracować z osobami zadłużonymi" prowadzonym przez Romana Pomianowskiego ze Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych. Udział w szkoleniu umożliwił nam Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, za co dziękujemy, bo szkolenie było naprawdę na wysokim poziomie i wyposażyło nas w wiedzę, która pozwoli skuteczniej wspierać osoby korzystające z naszych programów.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 60
Czytaj więcej...

W ramach IV Tygodnia Pracy Socjalnej odbyły się Targi Socjalne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w których wzięło udział Pogotowie Społeczne oraz wiele innych podmiotów zajmujących się osobami wykluczonymi społecznie. Targi Socjalne miały na celu ukazanie działań organizacji pozarządowych, zakresu pracy oraz możliwości pomocowych. Pogotowie Społeczne wzbudziło duże zainteresowanie wśród studentów swoją pracą zarówno na poziomie pomocowym hostelu dla osób bezdomnych, pracy streetworkerów w terenie, jak i aktywizacji zawodowej Centrum Integracji Społecznej. Studenci wyrazili aprobatę w zawiązku z możliwością odbycia praktyk zawodowych, jak i podjęcia pracy w przyszłości.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 62
Czytaj więcej...

Druga edycja warsztatów rozwojowych dla mężczyzn - ojców.
Zapraszamy na spotkania dla ojców. Grupa 6-10 osób. Spotkania poświęcone będą poszerzaniu widzenia siebie w nowej roli ojca-partnera, zastanowimy się nad tym jak doświadczenia wyniesione z rodziny pochodzenia wpływają na mój model bycia ojcem-partnerem. Forma zajęć przewiduje możliwość wymiany doświadczeń przez uczestników, dyskusje, ćwiczenia oraz zadania domowe.
Warsztaty obejmują trzy spotkania.

Prowadzący: Tomasz Bratkowski, Piotr Wodo - ojcowie, psychologowie, terapeuci.
Zapisy: email: poradnia@pogotowiespoleczne.org.pl , kom. 600 795 738
Miejsce: Rodzinna Poradnia Psychologiczna "Na Śródce", ul. Bydgoska 6/7, domofon 11 (budynek w podwórzu).
Czas: SOBOTA g. 9-12
28.04.18 Co to jest męskość? Jaki model męskości przekazał mi ojciec.
19.05.18 Mężczyzna jako partner. Zmiany w relacji po pojawieniu się dziecka.
02.06.18 Miejsce mężczyzny w wychowaniu dziecka. Partnerski pomysł na wychowanie.

Udział bezpłatny, współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania.
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 62

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.