Aktualności

co nowego u nas?

28 stycznia Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” uczestniczyło w spotkaniu grupy ds. zatrudniania socjalnego działającej przy Regionalnym Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Spotkania odbywają się cyklicznie od zeszłego roku, biorą w nich udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu Wielkopolski. Są one okazją do wymiany doświadczeń, wspólnego poszukiwania rozwiązania problemowych kwestii czy prezentacji dobrych praktyk. Tegoroczne spotkania mają odbywać się z raz na kwartał a ich niewątpliwie wielką zaletą ma być udział specjalistów ds. prawa pracy, pozyskiwania funduszy unijnych czy innych, zaangażowanych w tematykę ekonomii społecznej.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 2655

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.