Aktualności

co nowego u nas?

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko instruktora warsztatu remontowo - porządkowego w Centrum Integracji Społecznej  „Darzybór”

 Wymagania :
- wykształcenie zawodowe kierunkowe, lub staż pracy/doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, uprawnienia budowlane,
- wysoka kultura osobista,
- zdolności i otwartości na komunikowanie się,
- poczucia odpowiedzialności,
- umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób,
-
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
- odporność na stres,
- postawa budząca zaufanie,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
- umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami, działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,  

- samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
- umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
- znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
- uprawnienia pedagogiczne,
- oferta również dla emerytów i rencistów.

Główne obowiązki:
- opracowywanie programu szkolenia zawodowego uczestników warsztatu,
- prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej w zakresie budowlanym,
- zamawianie materiałów budowlanych do prowadzenia zajęć,
- czuwanie i nadzór nad dyscypliną pracy grupy, dbanie o zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o porządek w miejscu zajęć,
- stała współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, oraz doradcą zawodowym Centrum w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć,
- nadzór i kontrola powierzonych uczestnikom do wykonania w ramach reintegracji zawodowej prac i zadań,
- przekazywanie opinii nt. postępów uczestników w zdobywaniu umiejętności,
- systematyczne dokonywanie przeglądów i konserwacji powierzonego sprzętu i mienia,
- udzielanie każdorazowo instruktażu przed podjęciem pracy przez uczestników w szczególności przy użyciu sprzętu specjalistycznego,
- współpraca z zarządcami remontowanych budynków w zakresie przeprowadzanych prac,
- prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
- sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
- udział w spotkaniach zespołu.

Warunki pracy:
- w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
- wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;
- miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki


Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 05.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

 

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Instruktor budowlany w CIS”.

 

 

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 685

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w siedzibie przy ul.Borówki 4 wydaje paczki żywnościowe dla osób bezdomnych.
W miesiącu kwietniu paczki wydawane będą 04.05-06.05.2017 w godz 10.00-16.00, 08.04.2017 w godz 10.00-14.00

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 663

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne zatrudni streetworkerów
Wymagania:
– wykształcenie wyższe w kierunku praca socjalna lub pedagogika
- szkolenia/ staże w ośrodkach leczenia uzaleznień
– umiejętność skutecznego działania w trudnym środowisku,
– umiejętność nawiązywania i podtrzymania kontaktów,
– umiejętność słuchania oraz podejmowania szybkich decyzji adekwatnych do sytuacji,
– umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
– odporność na stres,
– postawa budząca zaufanie,
– dobra organizacja pracy.
Program skierowany jest dla osób bezdomnych nadużywających lub uzależnionych od środków psychoaktywnych
Oferujemy pracę na umowę zlecenie
CV prosimy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do biura Zarządu  ul.Borówki 4, Poznań 61-304
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Szczegółowe informacje: Zbigniew Popadiuk tel. 61 8705 770

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 774
Czytaj więcej...

Trwa nabór do grupy terapeutycznej. Grupa adresowana jest do osób dorosłych, które w historii życia doświadczyły dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej (przemocy psychicznej/ ekonomicznej/ fizycznej, problemu uzależnienia kogoś bliskiego) bądź obecnie przeżywają takie trudności.

Celem spotkań jest praca nad zrozumieniem trudnych doświadczeń i ich wpływu na obecne życie oraz wprowadzenie zmian. Spotkania będą szansą na głębsze poznanie siebie i pomocą w budowaniu szczęśliwych relacji.

Działania adresowane są do mieszkańców Poznania.
Udział w grupie jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania.

Spotkania w środy, w godzinach 17:30-19:30
Grupa 6-12 osób
Grupa prowadzona przez parę psychologów-psychoterapeutów.
Informacje i zapisy: 600 795 738

Rodzinna Poradnia Psychologiczna „Na Śródce”
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne
Poznań, ul. Bydgoska 6/7, domofon 11.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 763

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne zatrudni pielęgniarkę
Wymagania: aktualne prawo do wykonywania zawodu,
Oferujemy pracę na umowę zlecenie
CV prosimy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do biura Zarządu: ul. Borówki 4, Poznań 61-304
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Szczegółowe informacje: Zbigniew Popadiuk tel. 61 8705 770

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 748
Czytaj więcej...

W dniu 22.04 w ramach akcji Sprzątania Świata mieszkańcy hostelu przy ul. Borówki sprzątali rejon ul Piwnej i osiedla Przemysława. Zebrano kilkadziesiąt worków śmieci. W akcji uczestniczyli również mieszkańcy ośrodek Monar-Markot. Po zakończeniu sprzątania wszyscy spotkali się na wspólnej grochówce i kiełbasce. Akcja sprzątania rejonu Kobylepole oraz poczęstunek zorganizowany został przy współudziale Rady Osiedla Antoninek - Zieleniec.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 752

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.