Aktualności

co nowego u nas?

W dniu dzisiejszym przedstawiciele stowarzyszenia oraz Rady Osiedla Antoninek-Kobylepole-Zieliniec spotkali się aby zaplanować wspólne wydarzenia w bieżącym roku. Styczeń kończymy złożeniem przez stowarzyszenie projektu rekomendowanego przez RO na zorganizowanie czterech wycieczek dla osób w wieku emerytalnym zamieszkującym nasze osiedla oraz zorganizowania dwóch spotkań Wigilijnych. 

Written by Super User
Hits: 2434

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne we współpracy z Związkiem Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Informujemy iż najbliższy termin wydawania paczek to 19-23 stycznia 2016 w godzinach od 10.00-15.00. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym

Written by Super User
Hits: 2255

9 i 16 stycznia 2016 w godzinach od 8.00-12.00 w hostelu przy ul. Borówki 12, odbędą sie bezpłatne porady prawne. Projekt współfinansowany jest przez Miasto Poznań.

Written by Super User
Hits: 1682

W tym roku stoimy przed nowymi zadaniami: 1) otwieramy Rodzinną Poradnię Psychologiczną „Na Śródce”, 2) planujemy zmienić lokal przeznaczony na świetlicę socjoterapeutyczną na większy i bardziej dopasowany do grupy dzieci 3) kończymy adaptację budynku w celu przekwalifikowania na cele mieszkalne (docelowo schronienie i wsparcie socjalno-terapeutyczne znajdzie w nim ok 40 osób)

Written by Super User
Hits: 2317

28 stycznia Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” uczestniczyło w spotkaniu grupy ds. zatrudniania socjalnego działającej przy Regionalnym Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Spotkania odbywają się cyklicznie od zeszłego roku, biorą w nich udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu Wielkopolski. Są one okazją do wymiany doświadczeń, wspólnego poszukiwania rozwiązania problemowych kwestii czy prezentacji dobrych praktyk. Tegoroczne spotkania mają odbywać się z raz na kwartał a ich niewątpliwie wielką zaletą ma być udział specjalistów ds. prawa pracy, pozyskiwania funduszy unijnych czy innych, zaangażowanych w tematykę ekonomii społecznej.

Written by Beata Benyskiewicz
Hits: 1673

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.