Aktualności

co nowego u nas?

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko trenera warsztatu planowania życia w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie pedagogiczne,
- wysoka kultura osobista,
- zdolności i otwartości na komunikowanie się,
- poczucia odpowiedzialności,
- umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób,
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
- odporność na stres,
- postawa budząca zaufanie,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
- umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
- umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
- znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
- znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o pomocy społecznej
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Główne obowiązki:
- prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu planowania życia dla uczestników CIS
- wsparcie indywidualne udzielane uczestnikom CIS w zakresie organizacji dnia codziennego,
- reedukacja,
- rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób uczestniczących w programie CIS,
- dążenie do poprawy sytuacji osób objętych programem CIS,
- współdziałanie z innymi instytucjami i placówkami w interesie uczestników,
- prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
- prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
- sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
- udział w spotkaniach zespołu,

Warunki pracy:
- w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
- wymiar czasu pracy: 1/4 etatu;
- miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 05.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Trener planowania życia w CIS”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 803

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :

- wykształcenie wyższe,
- bardzo dobra znajomość rynku pracy,
- umiejętność wyszukiwania ofert pracy,
- wysoka kultura osobista,
- zdolności i otwartości na komunikowanie się,
- poczucia odpowiedzialności,
- umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób,
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
- odporność na stres,
- postawa budząca zaufanie,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
- umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
- umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
- znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
- znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o pomocy społecznej i o instytucjach rynku pracy
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Główne obowiązki:
- udział w procesie rekrutacji uczestników CIS,
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- prowadzenie warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji,
- pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
- organizowania i nadzór realizacji programu praktycznej nauki zawodu/treningu pracy,
- tworzenie bazy danych pracodawców,
- diagnozowanie i ocena potencjału uczestników CIS
- sporządzanie Indywidualnych Planów Działania
- rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób uczestniczących w programie CIS,
- monitorowanie realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego i Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego,
- dążenie do poprawy sytuacji osób objętych programem CIS,
- organizacja dnia codziennego w CIS,
- współdziałanie z innymi instytucjami i placówkami w interesie uczestników,
- prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
- prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
- sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
- udział w spotkaniach zespołu,

Warunki pracy:

- w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
- wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;
- miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 05.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Doradca zawodowy w CIS”.

Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 810

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne zaprasza do współpracy psychologów-terapeutów w zakresie prowadzenia:

- indywidualnego poradnictwa terapeutycznego
- grupy w zakresie profilaktyki zdrowotnej
- grupy edukacyjnej z zakresu uzależnień
- grupy terapeutycznej z zakresu uzależnień
- grupy terapeutycznej dla sprawców przemocy
- grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy
- terapii indywidualnej dla ofiar przemocy
- terapii indywidualnej dla sprawców przemocy

Wymagane wykształcenie:
- studia wyższe na kierunku psychologia
- uprawnienia do prowadzenia terapii

Warunki współpracy:

- podwykonawstwo w zakresie wybranych zagadnień (wymagana własna działalność gospodarcza)

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 05.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Psycholog -terapeuta”.

Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 682

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na 3 stanowiska pracownika socjalnego


Wymagania :
- wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego: dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
- wysoka kultura osobista,
- wrażliwość i otwartość na potrzeby innych
- aktywna postawa w poszukiwaniu rozwiązań
- umiejętności komunikacyjne służące nawiązaniu i podtrzymaniu relacji z osobą korzystającą z pomocy i współpracownikami
- skuteczna komunikacja z przedstawicielami instytucji lokalnych i władzy lokalnej, mediami
- umiejętne stosowanie zasad i metod pracy socjalnej
- stałe rozwijanie własnych kompetencji zawodowych
- wysokie morale, przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
- znajomości obsługi komputera,
- znajomość Ustawy o pomocy społecznej.

Mile widziane:
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Główne obowiązki:
- praca socjalna z indywidualnym przypadkiem
- praca socjalna z grupą
- podejmowanie działań w zakresie sfery socjalno-bytowej, rodzinnej, zdrowotnej, psychologicznej, zawodowej i społecznej
- konstruowanie, realizacja i monitorowanie Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności/kontraktów/Indywidualnych Planów Działania,
- prowadzenie grup wsparcia, grup edukacyjnych i samokształceniowych,
- dążenie do poprawy sytuacji osób objętych programem Stowarzyszenia,
- prowadzenie dokumentacji

Warunki pracy:
- w wyniku naboru zostaną zatrudnione 3 osoby - umowa o pracę
- wymiar czasu pracy: etat, praca dwuzmianowa, dyżury weekendowe
- miejsce świadczenia pracy: Poznań

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 05.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.
W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Pracownik socjalny”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 656

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko asystenta osoby bezdomnej


Wymagania :
- wykształcenie minimum średnie,
- znajomość ustawy o pomocy społecznej,
- wysoka kultura osobista,
- wrażliwość i otwartość na potrzeby innych,
- aktywna postawa w poszukiwaniu rozwiązań,
- umiejętności komunikacyjne służące nawiązaniu i podtrzymaniu relacji z osobą korzystającą z pomocy i współpracownikami,
- skuteczna komunikacja z przedstawicielami instytucji lokalnych i władzy lokalnej, mediami,
- umiejętne stosowanie zasad i metod pracy socjalnej,
- stałe rozwijanie własnych kompetencji zawodowych,
- wysokie morale, przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
- znajomości obsługi komputera


Mile widziane:
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Główne obowiązki:
- towarzyszenie i motywowanie osoby bezdomnej do podjęcia działań nakierowanych na aktywizację i poprawę stanu psychofizycznego,
- przygotowywanie wspólnie z pracownikiem socjalnym Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności,
- współpraca z pracownikiem socjalnym,
- prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
- prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
- sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,

Warunki pracy:
- wymiar czasu pracy: etat, praca dwuzmianowa, dyżury weekendowe
- miejsce świadczenia pracy: Poznań

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 05.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.
W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Asystent osoby bezdomnej”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 669

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Centrum Integracji Społecznej  „Darzybór”

Wymagania :
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- wysoka kultura osobista,
- zdolności i otwartości na komunikowanie się,
- poczucia odpowiedzialności,
- umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób,
-
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
- odporność na stres,
- postawa budząca zaufanie,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
- umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,  

- samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
- umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
- znajomości obsługi komputera.

 Mile widziane:
- znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o pomocy społecznej
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Główne obowiązki:
- udział w procesie rekrutacji uczestników CIS,
- prowadzenie pracy psychologicznej indywidualnej i grupowej zmierzającej do reintegracji społecznej i zawodowej,
- diagnozowanie i ocena potencjału uczestników CIS
- sporządzanie Indywidualnych Planów Działania
- prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla grup warsztatowych,
- rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób uczestniczących w programie CIS,
- monitorowanie realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego i Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego,
- dążenie do poprawy sytuacji osób objętych programem CIS,
- organizacja dnia codziennego w CIS,
- współdziałanie z innymi instytucjami i placówkami w interesie uczestników,
- prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
- prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
- sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
- udział w spotkaniach zespołu,

 Warunki pracy:
- w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
- wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;
- miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do 05.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

 

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Psycholog w CIS”.

Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 676

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.