Aktualności

co nowego u nas?

W tym roku stoimy przed nowymi zadaniami: 1) otwieramy Rodzinną Poradnię Psychologiczną „Na Śródce”, 2) planujemy zmienić lokal przeznaczony na świetlicę socjoterapeutyczną na większy i bardziej dopasowany do grupy dzieci 3) kończymy adaptację budynku w celu przekwalifikowania na cele mieszkalne (docelowo schronienie i wsparcie socjalno-terapeutyczne znajdzie w nim ok 40 osób)

 W ramach powyższych programów udzielana będzie pomoc rodzinom w kryzysie, rodzicom samodzielnie wychowującym dzieci, prowadzić będziemy również warsztaty dla rodziców oraz grupy dla dzieci. Pomoc udzielana w ramach tych programów będzie bezpłatna dla mieszkańców Poznania.

Na rozpoczęcie działalności Poradni oraz kontynuacje działalności świetlicy socjoterapeutycznej (działa od 2007 roku) otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta jednak brakuje nam środków na przeprowadzenie remontu i doposażenie poradni , lokalu świetlicy i budynku mieszkalnego.  W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w tej sprawie. Będziemy wdzięczni za wsparcie naszych inicjatyw. Stawiając na rodziny – chcemy zapewnić im rozwój, wsparcie w radzeniu sobie z różnymi kryzysami oraz zadaniami. Jeżeli zechcecie wesprzeć nasze działania czy to pomocą rzeczową czy też finansową zapraszamy do kontaktu

Super User
Odsłony: 3751

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.