Aktualności

co nowego u nas?

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na 3 stanowiska streetworkera
Wymagania :
umiejętność skutecznego działania w trudnym środowisku,
umiejętność nawiązywania i podtrzymania kontaktów,
umiejętność słuchania oraz podejmowania szybkich decyzji adekwatnych do sytuacji,
umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
odporność na stres,
postawa budząca zaufanie,
dobra organizacja pracy
wysoka kultura osobista,
zdolności i otwartości na komunikowanie się,
poczucia odpowiedzialności,
umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społeczny,
samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
skuteczna komunikacja z przedstawicielami instytucji lokalnych i władzy lokalnej, mediami
stałe rozwijanie własnych kompetencji zawodowych
wysokie morale, przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
znajomość Ustawy o pomocy społecznej.

Mile widziane:
-doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
Główne obowiązki:

Praca w środowisku osób bezdomnych (koczowiska, ogródki działkowe, dworce PKP i inne miejsca niemieszkalne)
Motywowanie osób bezdomnych żyjących poza placówkami do skorzystania z pomocy instytucjonalnej
Monitoring miejsc niemieszkalnych
Udzielnie osobom bezdomnym informacji i wsparcia umożliwiającego skorzystanie z pomocy instytucjonalnej
Współpraca z placówkami, instytucjami i służbami świadczącymi pomoc osobom bezdomnym.
Monitoring miejsc w placówkach
Prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
Prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
Udział w spotkaniach zespołu.

Warunki pracy:
w wyniku naboru zostaną zatrudnione 3 osoby:
wymiar czasu pracy: 2 x ½ etatu umowa o pracę i 1 x ¼ etatu (w okresach październik – marzec)
praca również w godzinach popołudiowych, dyżury weekendowe
miejsce świadczenia pracy: Poznań

Wymagane dokumenty:
życiorys (CV),
list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 28.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.
W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Streetworker”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 4041

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.