Aktualności

co nowego u nas?

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko opiekuna praktycznej nauki zawodu w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :

Wiedza z zakresu działania punktów handlowo - usługowych,
wysoka kultura osobista,
zdolności i otwartości na komunikowanie się,
poczucia odpowiedzialności,
przedsiębiorczość,
samodzielność i umiejętność poszukiwania rozwiązań,
niekonwencjonalność,
chęć do podejmowania wyzwań,
umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób,
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
odporność na stres,
postawa budząca zaufanie,
dobra organizacja pracy,
umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości

Główne obowiązki:
praca polega na przyuczeniu uczestników CIS poprzez symulację pracy w punkcie handlowo-usługowym. Prowadzący ma za zadanie przekazać uczestnikom wiedzę z zakresu:
prowadzenia i organizowania sprzedaży/usług
towarowania
obsługi klienta
dbania o punkt usług/sprzedaży
inwentaryzacji
reklamy
Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za zorganizowanie punktu oraz prowadzenia działań szkoleniowych,
stała współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, oraz doradcą zawodowym Centrum w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,
prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
udział w spotkaniach zespołu,

Warunki pracy:

w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
wymiar czasu pracy: 3/4 etatu;
miejsce świadczenia pracy: Poznań

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),
list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
w terminie do 28.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Opiekun nauki zawodu w CIS”.

Written by Beata Benyskiewicz
Hits: 1227

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.