Aktualności

co nowego u nas?

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko instruktora warsztatu remontowo - porządkowego w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :

wykształcenie zawodowe kierunkowe, lub staż pracy/doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, uprawnienia budowlane,
wysoka kultura osobista,
zdolności i otwartości na komunikowanie się,
poczucia odpowiedzialności,
umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób,
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
odporność na stres,
postawa budząca zaufanie,
dobra organizacja pracy,
umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami, działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem,
znajomości obsługi komputera.

Mile widziane:
uprawnienia pedagogiczne,
oferta również dla emerytów i rencistów.

Główne obowiązki:
opracowywanie programu szkolenia zawodowego uczestników warsztatu,
prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej w zakresie budowlanym,
zamawianie materiałów budowlanych do prowadzenia zajęć,
czuwanie i nadzór nad dyscypliną pracy grupy, dbanie o zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o porządek w miejscu zajęć,
stała współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, oraz doradcą zawodowym Centrum w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,
prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć,
nadzór i kontrola powierzonych uczestnikom do wykonania w ramach reintegracji zawodowej prac i zadań,
przekazywanie opinii nt. postępów uczestników w zdobywaniu umiejętności,
systematyczne dokonywanie przeglądów i konserwacji powierzonego sprzętu i mienia,
udzielanie każdorazowo instruktażu przed podjęciem pracy przez uczestników w szczególności przy użyciu sprzętu specjalistycznego,
współpraca z zarządcami remontowanych budynków w zakresie przeprowadzanych prac,
prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami,
sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska,
udział w spotkaniach zespołu.

Warunki pracy:

w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę
wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;
miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),
list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 28.06.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Instruktor budowlany w CIS”.

Beata Benyskiewicz
Odsłony: 773

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.